Inbjudan att nominera till Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap

Välkomna att nominera till Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap

Stipendiet syftar till att stimulera verksamma personer inom den svenska akademiska världen att utveckla sitt akademiska ledarskap.

Stipendiet tilldelas person eller personer som under föregående år gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap, speciellt genom att utveckla samarbets-/samverkansformer inom högskolevärlden och mellan denna och samhälle/industri inom landet. Prissumman uppgår till 100 000 kr.

Nomineringar kan lämnas av akademiska och forskningsstödjande organisationer såsom universitet/högskolor, stiftelser, företag och andra organisationer. Nomineringsperioden för 2021 avslutas 21 januari 2022.

Läs mer och nominera kandidater på följande webbsida: Janne Carlssons stipendium för Akademiskt ledarskap | KTH

Vänliga hälsningar

Leif Kari

Vicerektor för utbildning vid KTH

För frågor och mer information kontakta KTH:s ledningskansli via kaalm@kth.se

Posted in Allmän.