Utlysning Anders Karitz Stiftelse

Anders Karitz Stiftelse har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning, gärna sådan som anknyter till andra vetenskaper, och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och meddelar att sammanlagt ca 200 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.

AKS utlysning 2022

AKS blankett 2022

 

Posted in Allmän.