Projektbidrag: Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.

Ansökan om projektbidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april.

Läs mer om projektbidrag Stiftelsen Sunnderahls handikappfond

Posted in Stipendier / medel.