Två nya avdelningar på IKOS från årsskiftet

Från och med årsskiftet 2021/22 kommer två nya avdelningar att inrättas på IKOS – Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE) och Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR). Samtidigt upphör den tidigare avdelningen för Filosofi, Historia, Konst och Religion. Möt avdelningarnas respektive avdelningschefer. 

Välkommen som avdelningschef för Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE) Martin Berzell! Från och med 1 januari 2022 är du ny avdelningschef på IKOS. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Martin Berzell

Jag är universitetslektor i teoretisk filosofi och har varit vid Linköpings universitet sedan 2016, först på IKK sedan på IKOS. Jag disputerade 2010 med en avhandling som hette ”Electronic Healthcare Ontologies”, den var en undersökning rörande de vetenskapsteoretiska grunderna för medicinsk informatik, och de problem som finns inom det området.

Min forskning har mestadels handlat om vetenskapsteori och metafysik. Jag har undervisat mycket inom filosofiämnet på många olika sätt, dels inom våra fristående kurser, dels inom de olika samarbeten som ämnet har runt om på LiU, inom såväl teknisk som medicinsk och utbildningsvetenskaplig fakultet. Jag har varit studierektor för filosofi och tillämpad etik under flera år.

Kan du berätta lite om den nya avdelningen och vad du mest ser fram emot som avdelningschef?

Vi har för närvarande en relativt ny forskningsmiljö som har samma namn som avdelningen, och vi är en grupp forskare och lärare som redan har ett väl utvecklat samarbete, och känner varandra ganska väl.

När det kommer till undervisningssidan av vår verksamhet, ser jag mest fram emot att kunna driva en del nya projekt, för det finns gott om uppslag och behov när det kommer till att utveckla vårt kursutbud, och kanske dra igång ett nytt masterprogram, bland annat. Att få denna nya, relativt lilla avdelning att kännas som en grupp där vi drar åt samma håll och tillsammans försöker åstadkomma något spännande, ser jag som en av mina huvudsakliga uppgifter som chef.

Kjell O Lejon – du blir avdelningschef för Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR). Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag fortsätter alltså som avdelningschef, men nu för en lite mindre avdelning. Jag är sedan många år professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi och har under lång tid verkat som studierektor och forskningsmiljöföreståndare. Jag har även några vice-rektorsuppdrag vid en teologisk högskola, som jag varit rektor för under några års tidigare tjänstledighet från LiU.

Kjell O Lejon

Forskningsmässigt har jag varit brett sysselsatt, men främst inom områdena religion och politik, med inriktning mot USA – jag har sammantaget varit verksam under sju år i USA – och mot svensk kyrkohistoria. Sedan några år är jag delvis tjänstledning för politiska uppdrag (i kommunen och som ersättare i riksdagen). Jag bor i Malmslätt, Linköping. Familjen består av hustrun Annika och tre söner.

Vad kommer att hända inom HKR under året som kommer?

HKR är en avdelningssammansättning där vi är tre ämnen som enskilt och tillsammans genomsyras av en mycket god anda och som har fantastiska medarbetare, alla med sina egna specialområden. Vi kommer under året som ligger framför fortsatt att arbeta på att utveckla alla de kurser vi ger och samtidigt verka för att tillskapa goda gemensamma förutsättningar för vår verksamhet inom forskningsmiljön Historiska studier.

Posted in Allmän.