Delrapport om IKOS avdelningsstruktur

 

På måndag kommer jag att skicka ut den delrapport om avdelningsstrukturen som jag utlovat. Jag kommer att diskutera huvudragen i rapporten med rektor på måndag eftermiddag, och efter det så trycker jag på “send”. I rapporten så beskriver jag också hur det fortsatta arbetet kommer att gå till. Följande datum och tider är avsatta för särskilda avdelningsdialoger. Skriv gärna upp dem om du vill bidra i arbetet med att utforma en ny avdelningsstruktur! Mer information om formerna finns i delrapporten som kommer på måndag.

IKOS Avdelningsdialoger
v. 35 Måndag 2019-08-26 09:00 – 12.00 Drop In S10, C-huset
v. 36 Måndag 2019-09-02 09:00 – 16:00 (flera pass) S6, C-huset
v. 36 Tisdag 2019-09-03 09:00 -16:00 (flera pass) S6, C-huset

 

0

Prefektmöten för alla som jobbar inom verksamhetsstöd

 

Under den senaste månaden har jag gjort många nya bekantskaper, både på de tre institutionerna och centralt på universitetsförvaltningen. Nu vill jag gärna träffa er som arbetar i verksamhetsstödet på IKK, ISAK och ISV. Tanken är att jag ska berätta lite om mig själv, hur jag ser på prefektuppdraget och säga några ord om läget i institutionsbildningen.

Vi har bokat tre tider för detta – två i Norrköping och en i Linköping – och man väljer själv vilket tillfälle man vill gå på.

  • 11/6, kl 13.00 – 14.30: Keyhuset (Rum: Form 1) Linköping
  • 12/6, kl 08.30 – 10.00: Kopparhammaren (Rum: Tvärsnittet), Norrköping
  • 13/6, kl 08.30 – 10.00: Kåkenhus (Rum: K51), Norrköping

 

Varmt välkomna!

0

Lokal samverkansgrupp på IKOS

 

 

I veckan som gick träffade jag ISV’s lokala samverkansgrupp (LSG), och idag träffade jag ISAK’s motsvarighet. Här fick jag möjlighet att höra lite mer om hur respektive samverkansgrupp arbetar, och vilka tankar de har kring institutionsbildningen. Många av de jag pratat med är överens om att IKOS behöver en egen samverkansgrupp under hösten, där viktiga och strategiska beslut kan diskuteras och förankras . Alternativet är att förankra alla sådana beslut i ISV’s, ISAK’s och IKK’s respektive LSG, men det framstår som ett mer omständligt alternativ. Jag väcker frågan hos arbetsgivarföreträdaren i den centrala samverkansgruppen (CSG) och återkommer. Fortsättning följer!

0

Vår nya institutionsstyrelse tar form

 

Under veckorna som gått har Anita Johansson (ISV),  Per-Anders Forstorp (ISAK) och Karin Mårdsjö Blume (IKK) haft i uppdrag att ta fram ett förslag på institutionsstyrelse för IKOS. Beredningsgruppen träffades första gången den 10 maj och skickade därefter ett mail till samtliga kollegor, där de bad om nomineringar till institutionsstyrelsen. En vecka därpå, den 16 maj, skickade gruppen ut en påminnelse om att nominera.

Enligt det förslag som läggs fram i början av juni kommer vår IS att bestå av sju vetenskapligt kompetenta lärare/forskare, en adjunkt och en representant för verksamhetsstöd samt lika många av varje som suppleanter. Suppleanterna kommer att vara personliga, för att säkra bredden i representationen. Beredningsgruppen har haft som målsättning att olika delar av den nya institutionen ska känna sig representerade och att det ska finnas en bredd av kompetenser och fördelning i ort, ålder, kön med mera.

Doktorander och studenter kommer att ha tre representanter i styrelsen. Kårerna väljer själva hur de vill fördela och besätta dessa platser.

Förslaget diskuterades med representanter för LSG från IKK, ISAK och ISV igår den 28/5. Nu börjar arbetet med att tillfråga de som föreslås ingå i institutionsstyrelsen – som ordinarie eller som suppleanter – innan förslaget skickas till rektor den 5/6 2019.

0

Välkommen till IKOS!

Nu är det officiellt! Vår nya institution kommer att heta Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Ett fint och inkluderande namn som också har ett brett stöd bland alla medarbetare.

IKOS-bloggen kommer att användas för att informera om lite av varje som har med institutionsbildningen att göra. Här kommer vi också att presentera miljöer och medarbetare som kommer att ingå i IKOS. Min egen vardag domineras just nu av möten  – med medarbetare, avdelningar, grundutbildningsmiljöer, forskargrupper och andra som kommer att ingå i IKOS. Förhoppningsvis kommer jag att kunna berätta lite om de mötena här på bloggen.

Hälsningar, Josefina

-18+