Vår nya institutionsstyrelse tar form

 

Under veckorna som gått har Anita Johansson (ISV),  Per-Anders Forstorp (ISAK) och Karin Mårdsjö Blume (IKK) haft i uppdrag att ta fram ett förslag på institutionsstyrelse för IKOS. Beredningsgruppen träffades första gången den 10 maj och skickade därefter ett mail till samtliga kollegor, där de bad om nomineringar till institutionsstyrelsen. En vecka därpå, den 16 maj, skickade gruppen ut en påminnelse om att nominera.

Enligt det förslag som läggs fram i början av juni kommer vår IS att bestå av sju vetenskapligt kompetenta lärare/forskare, en adjunkt och en representant för verksamhetsstöd samt lika många av varje som suppleanter. Suppleanterna kommer att vara personliga, för att säkra bredden i representationen. Beredningsgruppen har haft som målsättning att olika delar av den nya institutionen ska känna sig representerade och att det ska finnas en bredd av kompetenser och fördelning i ort, ålder, kön med mera.

Doktorander och studenter kommer att ha tre representanter i styrelsen. Kårerna väljer själva hur de vill fördela och besätta dessa platser.

Förslaget diskuterades med representanter för LSG från IKK, ISAK och ISV igår den 28/5. Nu börjar arbetet med att tillfråga de som föreslås ingå i institutionsstyrelsen – som ordinarie eller som suppleanter – innan förslaget skickas till rektor den 5/6 2019.

Välkommen till IKOS!

Nu är det officiellt! Vår nya institution kommer att heta Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Ett fint och inkluderande namn som också har ett brett stöd bland alla medarbetare.

IKOS-bloggen kommer att användas för att informera om lite av varje som har med institutionsbildningen att göra. Här kommer vi också att presentera miljöer och medarbetare som kommer att ingå i IKOS. Min egen vardag domineras just nu av möten  – med medarbetare, avdelningar, grundutbildningsmiljöer, forskargrupper och andra som kommer att ingå i IKOS. Förhoppningsvis kommer jag att kunna berätta lite om de mötena här på bloggen.

Hälsningar, Josefina