Hej från prefekten – bio, bokcirkel och budget

 

Den här veckan var vi flera från IKOS som var på Cnema i Norrköping och såg Maj Wechselmanns film om Moa Martinson, och Tage Danielssons film Svenska bilder. Visningarna var en del av Norrköpings kulturvecka, och visades för att uppmärksamma vårt gästprofessorsprogram, som bär Moas respektive Tages namn. Det känns väldigt roligt att vi som institution kan vara en del i det lokala kulturlivet på det här sättet!

Förra veckan präglades av en hel del möten – bland annat i LSG och med institutionsstyrelsen. I institutionstyrelsens bokcirkel läser vi nu Sverker Sörlins Till bildningens försvar, och vi inleder varje möte med att diskutera ett kapitel i boken, i relation till våra egna erfarenheter av att arbeta på universitetet. Vi pratade bland annat om begreppet idéhärd, som Sörlin använder, och reflekterade kring i vilken mån akademin, LiU, IKOS och de miljöer vi arbetar i är just detta – idéhärdar.

Förra veckan besökte jag också Filosofiska fakultetens styrelse och presenterade IKOS rapport från vårens forskningsmiljööversyn – där vi föreslår en del nya satsningar. Min bedömning är att presentationen gick bra och att de idéer vi presenterade togs väl emot. Det ska bli spännande att se hur fakultetsstyrelsen väljer att besluta!

 

Rapport från ett trivsamt ledningsinternat

 

 

I torsdags-fredags förra veckan träffades ledningsgruppen (prefektur, controler, HR, admchef och ledningssamordnare) och ledningsrådet (alla avdelningschefer på IKOS) för ett gemensamt ledningsinternat på Rimforsa Strand. Syftet med internatet var att stötta avdelningscheferna i deras uppdrag och att prata om hur vi tillsammans kan bidra till att IKOS blir en bra organisation att jobba i, som håller hög kvalitet i både forskning och grundutbildning, och som kan göra skillnad i samhället.

Vi ägnade en hel del åt att prata om avdelningarnas organisatoriska förutsättningar. Vi pratade om hur avdelningscheferna kan samarbeta med nyckelpersoner såsom studierektorer och forskningsledare, men också med administrativt stöd i form av HR, ekonomi och administratörer och samordnare. Många avdelningar på IKOS är helt nya och vi måste nog ha förståelse för och tålamod med att det tar tid innan en struktur sätter sig och blir känd och tydlig.

Vi kopplade också an till det visionsarbete som pågår på IKOS, där avdelningarna ska fundera på sitt nuläge, vilka mål man har för sin verksamhet, och hur man kan ta sig dit. På internatet pratade vi denna gång främst om mål och målformulering, och om vilka mål som skulle kunna finnas på en avdelning. Ett mål skulle kunna vara att ha en bra arbetsmiljö på avdelningen – där medarbetarna vet vem som bestämmer vad, och vem man ska prata med i olika frågor. Ett mål skulle kunna vara att slå tydligare bryggor mellan de olika ämnena på en avdelning, eller mellan forskning och grundutbildning. Ett annat mål som nämndes var att kursutbudet på avdelningen ska vara genomtänkt och väl förankrat hos medarbetarna.

Nu ska jag alldeles strax koppla upp mig på möte med LSG!

Ha en bra dag hälsar Josefina

Ska vi gå på bio?

 

Innan sommaren kunde vi presentera IKOS nya gästforskarprogram; Moa Martinson-professuren, respektive Tage Danielsson-professuren. Programmet gör det möjligt för nationellt eller internationellt erkända forskare, konstnärer, folkbildare, författare att komma till IKOS för en vistelse på 1-3 år.

Om ett par veckor arrangerar vi en specialvisning av Maj Wechselmans Moa Martinson – Landsmodern, och Tage Danielssons Svenska bilder på Cnema för att uppmärksamma vårt nya gästprofessorsprogram. Nu har biljetterna kommit – varmt välkomna att boka dem här:

http://cnema.se/film/moa-martinson-landsmodern-0

http://cnema.se/film/tage-danielsson-svenska-bilder

 

Lite av varje från prefekten

 

 

Nu har det gått ett par veckor på höstterminen och jobbet är i full gång för de flesta av oss. Här tänkte jag berätta om lite av det jag själv jobbar med just nu och som kan vara bra för alla som jobbar på IKOS att känna till.

Forskningsmiljööversyn. I våras fick vi i uppdrag att se över forskningsmiljöerna inom både Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap. Vi var många som engagerade oss i det arbetet och Stefan Jonsson och jag höll i trådarna. Våra rapporter lämnades in i slutet av juni, och Stefan och jag har också berättat om dem för både FilFaks och UVs ledning med gott resultat. Nu stundar budgetsamtal på fakulteterna och här tror vi på ett positivt utfall för IKOS del.

Moa & Tage. Innan sommaren kunde vi presentera IKOS nya gästforskarprogram; Moa Martinson-professuren, respektive Tage Danielsson-professuren. Programmet gör det möjligt för nationellt eller internationellt erkända forskare, konstnärer, folkbildare, författare att komma till IKOS för en vistelse på 1-3 år. Nu stundar en hel del praktiskt arbete med att få gästforskarprogrammet på plats, och det kommer jag ägna en hel del tid åt i höst. I september arrangerar vi en specialvisning av Maj Wechselmans Moa Martinson – Landsmodern, och Tage Danielssons Svenska bilder på Cnema för att uppmärksamma vårt nya gästprofessorsprogram. Varmt välkomna dit!

Fristående kurs. Lars Jämterud och jag har haft en årlig dialog med Filosofisk fakultet gällande vårt utbud av fristående kurser. Vi planerar inga stora förändringar i år, men Lars har bett alla utbildningsadministratörer och -samordnare att återrapportera till oss vilka kurser som ska gå och vilka som ska ställas in. Nästa år tänkte vi borra lite mer i denna fråga tillsammans med studierektorer och ämnesansvariga.

Nu ska jag alldeles strax träffa resten av ledningsgruppen. Här ingår förutom prefekturen våra HR-partners Petra och Åsa, vår administrativa chef Mats, Frida som är controller och Sofie som är ledningssamordnare. Vi träffas varannan måndag morgon på plats i Kopparhammaren och löser diverse frågor tillsammans. Mer om detta en annan gång!

Ha en bra dag!

Hälsningar Josefina

Nu är det dags att uppdatera våra DIVA-profiler

 

Hej på er,

Här kommer en hälsning från Lovisa Österlund, Bibliometriker på LiU.

Hälsningar Josefina

 

PUBLIKATIONER I DIVA

En uppdaterad publiceringsanalys kommer att göras för IKOS. Analysen baseras på de publikationer som finns registrerade i DiVA den 20 september. För att analysunderlaget skall vara fullständigt måste respektive forskare senast 20 september säkerställa att samtliga publikationer från publiceringsperioden 2015-2019 finns registrerade i DiVA.

 1. Kontrollera vad som finns registrerat via verifieringssidan https://ep.liu.se/publistcheck/default.en.aspx.

Skriv in LiU-ID samt publiceringsperiod 2015-2019 för att få fram de publikationer som finns registrerade och är kopplade till detta LiU-ID. Om du gjorde kontrollen redan förra året behöver endast 2019 gås igenom denna gång:

 1. Komplettera med de publikationer som ev. saknas. Korrigera om någon registrering är felaktig eller ofullständig. Observera t ex att:
  1. de dokumenttyper som är aktuella för analys är tidskriftsartiklar (refereegranskade), konferensbidrag (refereegranskade), böcker (refereegranskade och övrigt vetenskapligt) samt kapitel (refereegranskade och övrigt vetenskapligt)
  2. konferensartiklar måste innehålla ISSN eller ISBN för att möjligen kunna inkluderas i analysen
  3. samtliga författare och deras respektive affiliering bör finnas med i DiVA-posterna för att kunna utgöra underlag för en analys av samförfattarskap
  4. det är viktigt att det i varje post skall anges vilken avdelning IKOS-författaren var knuten till vid tiden för publicering, oavsett om författaren därefter bytt avdelning.

 

För ändringar, tillägg etc. i DiVA, kontakta i första hand er administratör. Om det är något ni undrar över, eller om det uppstår svårigheter i arbetet med DiVA, är ni välkomna att höra av er till Lovisa Österlund (lovisa.osterlund@liu.se)

In English:

It is time for the yearly update of the publication analysis for IKOS. The analysis will be based on publications registered in DiVA by September 20. All researchers must make sure that all their publications from the period 2015-2019 are correctly registered in DiVA on September 20.

 1. Check what is registered by using the verification page: https://ep.liu.se/publistcheck/default.en.aspx. Enter your LiU-ID and the publication period 2015-2019 to see the publications registered and linked to this LiU-ID. If you did this check last year it is primarily 2019 that needs to be checked this time.
 2. Add publications that are missing. Correct registrations that are incomplete or incorrect. Note that:
  1. the document types used in analyses are journal articles (refereed), conference paper (refereed), books (refereed and other academic) and chapters (refereed and other academic)
  2. conference articles must include ISSN or ISBN in order to possibly be included in the analysis
  3. all authors and their affiliations should be included in the DiVA-posts, since the addresses are used for analyzing co-authorships
  4. for each post in DiVA, it is important that the affiliation for IKOS authors also include the division at the time of publication, even if the author has since left the division.

 

For corrections etc. in DiVA, turn primarily to your administrator. If you have questions about the analysis or if there are any difficulties around DiVA-registrations you are welcome to contact Lovisa Österlund (lovisa.osterlund@liu.se)