Arbetsmiljö och lokal samverkan

 

 

Häromdagen träffades vår Lokala samverkansgrupp (LSG) för ett av vårens möte. LSG finns på alla institutioner och består av prefekt och HR-partners, medarbetare som utsetts av personalorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) och de lokala arbetsmiljöombuden. På IKOS är det följande personer som ingår i LSG: Josefina Syssner (ordf), Gary Svensson (SACO), Sam Willner (SACO/AMO), Robert Jonsson (SACO ersättare), Kristina Hellman (OFR), Ulrika Frisk (OFR), Veerle Bergqvist (OFR ersättare), Slave Saveski (OFR ersättare), Anita Johansson (AMO), Katarina Jonsson (AMO), Åsa Änggård (HR), Petra Winsa (HR)

Agendan på LSGs möten varierar lite från gång till gång. Vi tar upp förändringar som är på gång, och ringar in och lyfter upp vilka konsekvenser förändringarna kan ha för medarbetarna. En fråga som alltid finns med är arbetsmiljö, och på detta möte lyfte vi särskilt upp vad distansläget kan ha för konsekvenser för alla oss som jobbar på IKOS. Vi pratade om konsekvenser i form av dålig fysisk arbetsmiljö (många har sämre ergonomiska förutsättningar hemma) och förändrad social arbetsmiljö (många saknar närheten till sina kollegor). Dessa frågor kommer att ha kontinuerlig uppföljning av framöver.

Arbetsmiljöombuden (AMO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, och de har till uppgift att kontrollera arbetsmiljön och rapportera eventuella brister. På IKOS är Anita Johansson, Sam Willner och Katarina Jonsson arbetsmiljöombud. Anita, Sam och Katarina hälsar att den som vill är varmt välkommen att höra av sig till dem för att lyfta frågor som rör arbetsmiljö i bred mening. Här kan man läsa mer om arbetsmiljöarbetet på LiU och om AMOs roll i detta.

 

1+

Samverkansrådet har haft sitt första möte

 

På IKOS finns ett stort och levande samhällsengagemang. Engagemanget tar sig olika uttryck och kanaliseras på olika sätt – genom att vi utbildar studenter, genom forskningsinsatser, eller i andra uppdrag vi har. Samhällsengamanget är anledningen till att vår institutionsstyrelse beslutat att inrätta ett Samverkansråd på IKOS. I beslutet står det att rådets uppgift är att fungera rådgivande till prefekturen och institutionsstyrelsen i övergripande samverkansfrågor, och att det ska stärka vår förmåga agera i samverkansfrågor på ett sätt som är väl förankrat i kärnverksamheten samt strategiskt och framåtsyftande.

Efter att IS fattat sitt beslut har avdelningscheferna fått i uppdrag att förslå personer till samverkansrådet. Utöver representanter för kärnverksamheten kommer medarbetare med ansvar för kommunikation, samverkan och uppdragsutbildning att finnas med i rådet.

I veckan har Samverkansrådet haft ett första möte. Mötet hölls på länk och var lite decimerat, men vi som var med hann presentera oss för varandra och berätta mer om varför vi vill jobba med att stärka IKOS i sitt samhällsuppdrag, och hur vi tycker att rådet ska arbeta. Det blev snabb väldigt tydligt att vår institution har många väl upparbetade nätverk med beslutsfattare, myndigheter och andra företrädare för offentlig sektor – på kommunal, regional, statlig och internationell nivå. Vi kan också beskrivas som en del kultursektorn; vi samarbetar och samproducerar med museer, bibliotek, scenkonstföreningar. Vi har också nära samarbeten och kunskapsutbyten med frivilligsektorn – med anhörigföreningar, intresseorganisationer och idrottsföreningar.

Samverkansrådet kommer att träffas två gånger per termin, och förhoppningsvis ta initiativ till någon gemensam institutionsövergripande aktivitet framöver. Här nedan finns en lista över de som ingår i rådet idag. Ta gärna kontakt med den av medlemmarna som finns på din avdelning om du vill veta mer framöver!

Avdelningen för akademisk svenska: Ulrika Örtenberg
Centrum för kommunstrategiska studier: Martin Klinthäll
Etnicitet och migration: Erik Berggren
Filosofi, historia, konst och religion: Kjell O Lejon
Kultur, samhälle, form och medier: Kosta Economou
Socialt arbete: Sabine Gruber
Språk, interaktion och professionell kommunikation: Mikael Jungevall
Verksamhetsstöd: Amanda Lindström
Åldrande och social förändring: Lars-Christer Hydén

 

Hälsningar Josefina

4+

Nya kollegor på IKOS: äntligen är våra nya kommunikatörer här!

Hej kollegor på IKOS!

Vi heter Anna och Amanda och är nya kommunikatörer! Snart hoppas vi få träffa er alla och lära oss mer om er och verksamheten, men under tiden kommer en kort presentation av oss.

Anna Amnell

Jag heter Anna Amnell och är ny kommunikatör på IKOS. Jag kommer främst att arbeta med IKOS webbplats för att på ett tydligt och intresseväckande sätt beskriva den spännande verksamhet som finns här. Jag kommer även att arbeta med intern kommunikation, något som jag tycker är väldigt viktigt – speciellt i en ny organisation. Måndagar, tisdagar och torsdagar sitter jag i Norrköping, Kopparhammaren 7. På onsdagar sitter jag i Keyhuset i Linköping och på fredagar kommer jag oftast sitta på kommunikations- och marknadsavdelningen. Jag kommer senast från ett IT-bolag där jag främst arbetade med marknadskommunikation. Innan dess arbetade jag med intern och extern kommunikation på Tekniska verken, energibolaget i Linköping.

Du hittar mina kontaktuppgifter på min medarbetarsida.

Amanda Lindström

Jag heter Amanda Lindström och kommer att jobba 100 procent hos er på IKOS. Jag har en bakgrund som statsvetare och journalist. Senast kommer jag från Huddinge kommun där jag arbetat med kommunikation kring samhällsbyggnadsfrågor och innan dess var jag journalist på bland annat Dagens Nyheter och Norrköpings Tidningar. Mitt uppdrag blir att kommunicera IKOS verksamhet och forskning externt. IKOS gör så mycket spännande, intressant och samhällsviktigt och det ska vi berätta om och föra dialog kring! Tveka inte att höra av dig till mig om du har idéer, forum för kommunikation eller vill berätta om just din verksamhet eller forskning. Du hittar mig oftast i Kopparhammaren 7, Campus Norrköping, men jag kommer också att finnas på plats i Linköping någon dag i veckan. Här hittar du mina kontaktuppgifter.

Hör gärna av dig med dina frågor och funderingar.

Vi ses!

Anna och Amanda

5+

Några ord om en alldeles makalöst märklig vecka

 

Den senaste veckan har varit obeskrivligt omtumlande för oss alla.  Händelseförlopp, beslut och åtgärder som bara för några dagar sedan framstod som helt otänkbara är nu verkliga och styr vår vardag både hemma och på jobbet. I det här läget skulle jag önska att vi sparade en liten stund varje dag åt att göra det vi är riktigt bra på; nämligen att fördjupa och förfina vår och samhällets förståelse för vår samtid – utifrån olika teoretiska och disciplinära perspektiv.

Våra historiker kan skapa förståelse genom att reflektera över förloppet ur ett jämförande historiskt perspektiv. Våra filosofer och tillämpade etiker kan lyfta upp och ringa in de etiska dilemman som uppstår i våra liv just nu. Vi har migrations- och välfärdsforskare på vår institution som kan reflektera över vad den snabba förändring samhället genomgår just nu betyder för välfärdsstaten och dess medborgare. Kommunforskare kan dra paralleller till tidigare kriser för offentlig styrning och förvaltning. Språk- interaktions- och kulturforskare kan hjälpa oss att få syn på och förstå de nya mellanmänskliga praktiker som uppstår i ett samhälle i kris. Glöm inte bort dessa viktiga samtal i vardagen. De behöver inte vara långa och komplicerade. Det räcker att samlas (i ett virituellt fikarum) och ta del av varandras tankar en liten stund.

Innan vi tar helg så vill jag tacka varenda en på IKOS för allt ni gör för att få verksamheten att fungera! Så många har under veckan visat prov på engagemang, solidaritet, ansvarstagande, kreativitet och klokskap. Alla jag talar med brinner för sina uppdrag och vill att det ska bli bra för studenter och kollegor. Alla vill bibehålla kvaliteten i verksamheten, även om förutsättningarna ändras drastiskt över natt. För mig är det ett tecken på att den kollegiala styrningen och lärarkårens ansvarskänsla och professionella etik håller för ett stresstest av historiska mått. Det ska vi vara glada för och det ska vi ta med oss när vi funderar på hur vi vill att universitetet ska styras i framtiden!

19+

– – – Snart inviger vi IKOS Distansstöd – – –

 

 

Övergången till distansläge innebär en stor påfrestning framförallt för lärare och medarbetare i grundutbildningen. Frågorna är många – vad man är ålagd att göra, vilka förändringar som är tillåtna och så vidare. Frågor som handlar om att tolka riktlinjer och beslut riktas först och främst till närmaste chef och därefter till prefekt. I några fall måste vi hänvisa till LiUs centrala sidor.

Samtidigt väcks en rad frågor som är av pedagogisk och teknisk art. Många av de frågorna kan man hitta svar på hos våra universitetsgemensamma resurser Didacticum  och LiU IT. Trycket på Didacticum och LiU IT är dock stort, och vi bedömer att vi också behöver kraftsamla oss lokalt på IKOS för att stödja våra lärare i övergången till distansläge.

Därför har vi tagit initiativ till IKOS Distansstöd som i nuläget utgörs av en LISAM-sida och grupp medarbetare som räckt upp handen och är beredda att ställa upp med tips, stöd och råd i övergången till distansläge. Gruppen leds av Sofie Abrahamson som jobbar på Avdelningen för akademisk svenska här på IKOS och på Didacticum till vardags.

Alla våra medarbetare kommer att vara varmt välkomna att vända sig till IKOS Distansstöd med frågor och funderingar. Gruppen kommer att erbjuda korta webinarier och frågestunder via Zoom (tider hittar ni inom kort på sidan IKOS distansstöd i Lisam). I Lisam-rummet kommer det att finnas samlad info om hur man använder bl.a. Zoom och Lisam, och om hur man gör för att spela in föreläsningar. Det kommer också att finnas ett diskussionsforum där alla medarbetare har möjlighet att ställa frågor och dela med sig av tips och trix till kollegorna på IKOS. Det går också utmärkt att ställa frågor om pedagogik och teknik på funktionsadressen distans@ikos.liu.se.

Den gemensamma Lisam-sidan blir också platsen där vi samlar information om övergången till distansläge – som rör hela institutionen och som skickas ut till alla medarbetare via E-post.

Sofie Abrahamsson och gruppen runt IKOS Distansstöd jobbar febrilt med att få sidan på plats. Under måndagen bör samtliga medarbetare på IKOS hitta sidan IKOS Distansstöd under Courses and programs när ni först loggar in i Lisam. Tänk på att ni måste ändra er roll från lärare till student (uppe i högra hörnet) för att sidan ska dyka upp.

På snart och glatt återseende!

 

 

1+