Corona och informationsflöden

 

Den här bloggen skapades initialt för att informera om arbetet med att bygga upp IKOS som ny institution. Bloggen kommer att leva vidare en tid till, men form och innehåll kan förändras. Formella protokoll från styrelse och råd kommer så småningom att publiceras på vårt gemensamma intranät. Kalendarium kommer att ligga på vår web.

I nuläget undrar många om hur vi ska agera i samband med övergång till digitalt läge med anledning av spridningen av Covid19. All central information om detta hittar man på LiUs sida i frågan. Annan information som rör hela institutionen kommer jag att skicka ut via E-post. Bloggen blir alltså inte ett verktyg för frågor som handlar om hur vi som myndighet och lärosäte ska hantera övergången till digitalt läge. Däremot fortsätter vi berätta om institutionsgemensamma händelser här.

Hälsningar Josefina

 

1+

Institutionsstyrelsen har haft årets andra möte

Häromdagen hade institutionsstyrelsen sitt andra möte för året. Vi fattade beslut om att inrätta två forskarutbildningsplatser inom Språk och Kultur vilket är positivt och bra för forskningsmiljön. Vi fattade också beslut om vem som ska bereda valet av prefekter och ledamöter till Institutionsstyrelse för nästa period. Anita Johansson (sammankallande), Karin Mårdsjö-Blume och Per-Anders Forstorp utsågs till representanter i den företrädargrupp som ska föreslå ledamöter och ersättare till institutionsstyrelsen. Annika Taghizadeh Larsson  utsågs till koordinator för den grupp som ska föreslå prefekt och proprefekt för perioden 2021-2023. Grupperna återkommer med mer information till alla medarbetare inom kort.

Styrelsen diskuterade också hur vi ska hantera anställningsärenden på IKOS. Våra HR-partners Åsa och Petra presenterade ett underlag som diskuterades och på nästa möte kommer IS att fatta beslut. I korta drag kommer vi sannolikt att landa i att IS delegerar en del av anställningsärendena till prefekt – för att inte skapa onödiga flaskhalsar i rekryteringsprocessen.

Mötet innebar också slutet på vår första bokcirkelsbok. Vi har nu läst alla kapitel i The Good University och ska ge oss i kast med Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar. Innan dess ska vi också läsa Sara Kalms text om Akademiskt hushållsarbete. För egen del känns det så roligt och inspirerande att få ta del av alla reflektioner om texterna vi läser. Och jag tror att vårt gemensamma läsande hjälper oss att förstå oss själva, den arbetsvardag vi delar och det stora och ibland svårfångade fenomenet “akademin”.

 

2+

IKOS Forskarutbildningsråd har haft sitt första sammanträde

 

I forskarutbildningsrådet (FUR) sitter representanter för de elva forskarutbildningar som finns på IKOS och doktorandrepresentant samt forskarutbildningsstudierektorer (FUS), forskarutbildningsadministratörer och proprefekt. Här diskuteras allehanda frågor som rör doktorandernas och handledanas arbete samt inte minst hur vi kan förbättra forskarutbildningarna genom vettiga samarbeten och ömsesidig inspiration.

Frågor på rådets första möte den 17 februari gällde olikheter i doktorandernas villkor, handledningstid, kommande kvalitetsutvärderingar och framförallt frågan om vem som gör vad på våra forskarutbildningar. Rutinerna ser olika ut. I vilken mån ska de standardiseras? Och vilka är handledarens uppgift, vilka är forskarutbildningsstudierektors?

 

FUR har ett arbetsutskott. Där ingår följande personer, som sköter löpande administration:

Stefan Jonsson: proprefekt, ordförande för FUR och dess arbetsutskott.

Mona Livholts: FUS Norrköping (Tema Kultur och samhälle, Ageing and Social Change, Etnicitet och migration, Socialt arbete).

Rosario Garnemark: FUS Valla (Pedagogiskt arbete, Historia, Dynamics of Health and Welfare, Tillämpad etik, Språk och kultur).

Agnese Grisle: Forskarutbildningsadministratör för Språk och kultur, Tillämpad etik, Pedagogiskt arbete, Dynamics of Health and Welfare, Ageing and Social Change, Socialt arbete, Etnicitet och migration.

Sofie Gustafsson: Forskarutbildningsadministratör för Tema Kultur och Samhälle, Pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik, Historia.

Nästa möte i Forskarutbildningsrådet är 21 april.

 

Stefan Jonsson

0

Påminnelse: glöm inte anmäla dig till IKOS-fika 26/2 2020.

 

Välkomna till IKOS info-fika den 26 februari! Vi fikar samtidigt i Norrköping och Linköping och är uppkopplade via länk. Vi bjuder på te/kaffe och smörgås.

När? 26 februari kl. 9.00 -10

Var?  Norrköping:  K23, Kåkenhus  Tvärsnittet, Kopparhammaren, plan 3

Linköping: Bildsal 2, Hus Key

Hur? Anmäl dig HÄR senast 20 februari.

 

0