IS-protokollet är justerat och klart.

 

I början av februari hade institutionsstyrelsen sitt första möte för året. Styrelsen inleddes med en kort diskussion av två kapitel i Connells bok The Good University – och vi noterade att flera av oss känner igen oss i den utveckling som författaren beskriver i boken. Nästa gång har vi läst ut boken och ska välja en ny bok att läsa under året.

Utöver detta antog styrelsen budget för 2020, fastställde lokalryggsäck och OH-nivåer. Vi tog också kompletterande beslut om examinatorer i vissa kurser.

En av de frågor som lyftes var IKOS visionsarbete 2020. Det kommer att genomföras i tre steg och kommer att involvera alla avdelningar på IKOS under året. Hör av dig till din avdelningschef om du har frågor om hur visionsarbetet kommer att genomföras på just er avdelning.

Protokollet i sin helhet finns här: IS protokoll 20-1.

Hälsningar Josefina

 

0

Grundutbildningsrådet har haft sitt första möte!

 

I veckan som gick träffades GU-rådet för första gången. Det var en bred uppslutning och många av IKOS ämnen och program fanns representerade. Mötet ägnades både åt att lära känna varandra och åt att diskutera vad man vill att GU-rådets uppgift ska vara. Det diskuterades övergripande frågor som hur GU-rådet kan vara med och verka för att stärka humanioras och samhällsvetenskapens roll i samhället, och även frågor ner på konkret detaljnivå.

 

Alla var eniga kring att det ska vara ett arbetande råd, där man stöttar varandra i de viktiga grundutbildningsuppdrag vi har på IKOS, och där man kan lära sig av varandra och av inbjudna gäster. På ett mycket konkret plan tänker sig GU-rådet att den del av rådets uppgift som handlar om kursplanearbete på IKOS bör ske genom minst två kursplaneutskott där både lärare och utbildningsadministratörer finns representerade och kan ge stöd åt övriga medarbetare.

Hälsningar Lars Jämterud, Proprefekt för grundutbildning

1+

Ombokning av lokaler på IKOS – så här får du hjälp!

 

 

Hej!

Nu har vi öppnat en delad brevlåda för alla ärenden gällande ombokningar i pågående schema.

Vi är tre administratörer som delar på mailen ombokning@ikos.liu.se

Välkommen med ditt ärende!

Hälsningar

Ulrika Sund, Helen Falck och Therese Nilsson

P.S  Om det är mycket brådskande (ändring gällande samma dag) ring gärna någon av oss för snabbare hantering.

 

********************************************************************************************

 

0

Möten med IKOS verksamhetsstöd

 

Under de kommande veckorna har vi planerat in flera möten för medarbetarna inom verksamhetsstödet. Syftet med mötena är att få en avstämning av nuläget, att lära känna varandra i den nya organisationen och att börja ett samtal om hur vi ska samarbeta med varandra i olika funktioner. Hur IKOS rutiner och processer ska se ut inom verksamhetsstödet är långt ifrån klart. Jobbet har bara börjat och vi kommer att behöva hjälpas åt att leta oss fram till arbetssätt som fungerar i de olika verksamheterna.

  • Administratörer och samordnare inom grund- och forskarutbildning, Linköping: 4 februari kl. 13-15 i ”IKK:s bibliotek”, Key.
  • Administratörer och samordnare inom avdelningar, grund- och forskarutbildning, Norrköping: 24 februari kl. 13-15, Diskursen, Kopparhammaren 7.
  • Ekonomgruppen: 10 februari kl. 12- 15 i Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Norrköping.
  • HR-gruppen: 21 januari, Key.
  • Övergripande verksamhetsstöd: 29 januari kl.13-15, Diskursen, Kopparhammaren 7, Norrköping.

Hör av dig till Sofie (sofie.gustafsson@liu.se) om du jobbar på avdelningen för VS och inte fått inbjudan till något av mötena ovan så att vi kan rätta till eventuella fel.

Varmt välkomna!

 

 

 

0