Några ord om en alldeles makalöst märklig vecka

 

Den senaste veckan har varit obeskrivligt omtumlande för oss alla.  Händelseförlopp, beslut och åtgärder som bara för några dagar sedan framstod som helt otänkbara är nu verkliga och styr vår vardag både hemma och på jobbet. I det här läget skulle jag önska att vi sparade en liten stund varje dag åt att göra det vi är riktigt bra på; nämligen att fördjupa och förfina vår och samhällets förståelse för vår samtid – utifrån olika teoretiska och disciplinära perspektiv.

Våra historiker kan skapa förståelse genom att reflektera över förloppet ur ett jämförande historiskt perspektiv. Våra filosofer och tillämpade etiker kan lyfta upp och ringa in de etiska dilemman som uppstår i våra liv just nu. Vi har migrations- och välfärdsforskare på vår institution som kan reflektera över vad den snabba förändring samhället genomgår just nu betyder för välfärdsstaten och dess medborgare. Kommunforskare kan dra paralleller till tidigare kriser för offentlig styrning och förvaltning. Språk- interaktions- och kulturforskare kan hjälpa oss att få syn på och förstå de nya mellanmänskliga praktiker som uppstår i ett samhälle i kris. Glöm inte bort dessa viktiga samtal i vardagen. De behöver inte vara långa och komplicerade. Det räcker att samlas (i ett virituellt fikarum) och ta del av varandras tankar en liten stund.

Innan vi tar helg så vill jag tacka varenda en på IKOS för allt ni gör för att få verksamheten att fungera! Så många har under veckan visat prov på engagemang, solidaritet, ansvarstagande, kreativitet och klokskap. Alla jag talar med brinner för sina uppdrag och vill att det ska bli bra för studenter och kollegor. Alla vill bibehålla kvaliteten i verksamheten, även om förutsättningarna ändras drastiskt över natt. För mig är det ett tecken på att den kollegiala styrningen och lärarkårens ansvarskänsla och professionella etik håller för ett stresstest av historiska mått. Det ska vi vara glada för och det ska vi ta med oss när vi funderar på hur vi vill att universitetet ska styras i framtiden!

– – – Snart inviger vi IKOS Distansstöd – – –

 

 

Övergången till distansläge innebär en stor påfrestning framförallt för lärare och medarbetare i grundutbildningen. Frågorna är många – vad man är ålagd att göra, vilka förändringar som är tillåtna och så vidare. Frågor som handlar om att tolka riktlinjer och beslut riktas först och främst till närmaste chef och därefter till prefekt. I några fall måste vi hänvisa till LiUs centrala sidor.

Samtidigt väcks en rad frågor som är av pedagogisk och teknisk art. Många av de frågorna kan man hitta svar på hos våra universitetsgemensamma resurser Didacticum  och LiU IT. Trycket på Didacticum och LiU IT är dock stort, och vi bedömer att vi också behöver kraftsamla oss lokalt på IKOS för att stödja våra lärare i övergången till distansläge.

Därför har vi tagit initiativ till IKOS Distansstöd som i nuläget utgörs av en LISAM-sida och grupp medarbetare som räckt upp handen och är beredda att ställa upp med tips, stöd och råd i övergången till distansläge. Gruppen leds av Sofie Abrahamson som jobbar på Avdelningen för akademisk svenska här på IKOS och på Didacticum till vardags.

Alla våra medarbetare kommer att vara varmt välkomna att vända sig till IKOS Distansstöd med frågor och funderingar. Gruppen kommer att erbjuda korta webinarier och frågestunder via Zoom (tider hittar ni inom kort på sidan IKOS distansstöd i Lisam). I Lisam-rummet kommer det att finnas samlad info om hur man använder bl.a. Zoom och Lisam, och om hur man gör för att spela in föreläsningar. Det kommer också att finnas ett diskussionsforum där alla medarbetare har möjlighet att ställa frågor och dela med sig av tips och trix till kollegorna på IKOS. Det går också utmärkt att ställa frågor om pedagogik och teknik på funktionsadressen distans@ikos.liu.se.

Den gemensamma Lisam-sidan blir också platsen där vi samlar information om övergången till distansläge – som rör hela institutionen och som skickas ut till alla medarbetare via E-post.

Sofie Abrahamsson och gruppen runt IKOS Distansstöd jobbar febrilt med att få sidan på plats. Under måndagen bör samtliga medarbetare på IKOS hitta sidan IKOS Distansstöd under Courses and programs när ni först loggar in i Lisam. Tänk på att ni måste ändra er roll från lärare till student (uppe i högra hörnet) för att sidan ska dyka upp.

På snart och glatt återseende!

 

 

Corona och informationsflöden

 

Den här bloggen skapades initialt för att informera om arbetet med att bygga upp IKOS som ny institution. Bloggen kommer att leva vidare en tid till, men form och innehåll kan förändras. Formella protokoll från styrelse och råd kommer så småningom att publiceras på vårt gemensamma intranät. Kalendarium kommer att ligga på vår web.

I nuläget undrar många om hur vi ska agera i samband med övergång till digitalt läge med anledning av spridningen av Covid19. All central information om detta hittar man på LiUs sida i frågan. Annan information som rör hela institutionen kommer jag att skicka ut via E-post. Bloggen blir alltså inte ett verktyg för frågor som handlar om hur vi som myndighet och lärosäte ska hantera övergången till digitalt läge. Däremot fortsätter vi berätta om institutionsgemensamma händelser här.

Hälsningar Josefina

 

Institutionsstyrelsen har haft årets andra möte

Häromdagen hade institutionsstyrelsen sitt andra möte för året. Vi fattade beslut om att inrätta två forskarutbildningsplatser inom Språk och Kultur vilket är positivt och bra för forskningsmiljön. Vi fattade också beslut om vem som ska bereda valet av prefekter och ledamöter till Institutionsstyrelse för nästa period. Anita Johansson (sammankallande), Karin Mårdsjö-Blume och Per-Anders Forstorp utsågs till representanter i den företrädargrupp som ska föreslå ledamöter och ersättare till institutionsstyrelsen. Annika Taghizadeh Larsson  utsågs till koordinator för den grupp som ska föreslå prefekt och proprefekt för perioden 2021-2023. Grupperna återkommer med mer information till alla medarbetare inom kort.

Styrelsen diskuterade också hur vi ska hantera anställningsärenden på IKOS. Våra HR-partners Åsa och Petra presenterade ett underlag som diskuterades och på nästa möte kommer IS att fatta beslut. I korta drag kommer vi sannolikt att landa i att IS delegerar en del av anställningsärendena till prefekt – för att inte skapa onödiga flaskhalsar i rekryteringsprocessen.

Mötet innebar också slutet på vår första bokcirkelsbok. Vi har nu läst alla kapitel i The Good University och ska ge oss i kast med Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar. Innan dess ska vi också läsa Sara Kalms text om Akademiskt hushållsarbete. För egen del känns det så roligt och inspirerande att få ta del av alla reflektioner om texterna vi läser. Och jag tror att vårt gemensamma läsande hjälper oss att förstå oss själva, den arbetsvardag vi delar och det stora och ibland svårfångade fenomenet “akademin”.