Välkommen på IKOS-fika – i Norrköping och i Linköping PÅMINNELSE

 

 

Snart är det världspremiär för vårt gemensamma IKOS-fika. Vi fikar samtidigt i Norrköping och Linköping – och siktar på att kommunicera via länk mellan våra båda campus under tiden.  Det vankas kaffe/the och frukostfralla och eventuella allergier anger man i länken nedan.

Datum: 29/1 2020

Tid: 09.00 – 10.00

Norrköping: TP41, Täppan

Linköping: Bildsal 2, Key (4257)

 

Anmäl dig här senast den 23 januari

Väl mött!

4+

IKOS-webben och internkommunikation

 

 

Arbetet med IKOS web inleddes i höstas och handlar just nu framförallt om att koppla om befintliga sidor och om att bygga nya sidor för de nya avdelningarna. Vissa av våra sidor på webben innehåller preliminära och kortfattade texter – i väntan på överföring eller nya texter.

I nuläget jobbar Henrik Perälä två dagar i veckan med handgripliga arbetet med IKOS webb – med överföring av texter, bilder och sidavdelningar. Vi har också rekryterat en webbredaktör som kommer att ha sin anställning på kommunikationsavdelningen på LiU, men som ska arbeta hos oss på IKOS. Webbredaktören tillträder sitt nya jobb hos oss den 1/3 2020.

Avdelningarna på IKOS kommer att bli involverade i arbetet med att ta fram texter om och beskrivningar av de nya avdelningarna. Avdelningscheferna kommer att få mer information om hur detta är tänkt att gå till under veckan som kommer.

Under året kommer vi att få en eget sida på LiUs intranät. Tills dess att intranätet finns på plats så kommer vi att använda blogg och nyhetsbrev som vår främsta informationskanal.

 

 

 

 

 

1+

Nu finns vi på riktigt!

 

Nu har vi passerat årsskiftet och Institutionen för kultur och samhälle finns på riktigt. För egen del känns det bra att vi nu är en organisation och kan börja arbeta som sådan.

Förra veckan samlades IKOS ledningsgrupp för ett första internat. Vi diskuterade såväl övergripande, visionära och strategiska frågor som frågor på en detaljerad saknivå. I våra samtal beskrev vi IKOS som en kunskapsproducerande organisation med ett brett och viktigt samhällsuppdrag – inom forskning, utbildning och samverkan. Vi beskrev också IKOS som en ny organisation som finns på två campus, och som rymmer flera olika organisationskulturer och -traditioner.

Ledningsgruppens prioritet just nu är att hitta nya, gemensamma och tydliga rutiner som främjar, underlättar och stödjer det kunskapsproducerande uppdraget. Vi behöver också lösa vissa frågor snabbt och på kort sikt – för att planeringen inför HT 2020 ska löpa på. På övergripande nivå ser vi att ledningsgruppens uppgift är att bidra till att IKOS blir en framgångsrik och kreativ kunskapsproducerande organisation.  Mer information om ledningsgruppens arbete kommer på bloggen efter hand.

 

 

2+

God Jul & Gott Nytt År!

 

Nu är det bara några dagar kvar innan vi kan ta en välförtjänt julledighet. Hösten har varit intensiv för alla, men vissa har haft en arbetsbelastning utöver det normala. Här tänker jag dels på de medarbetare inom verksamhetsstödet som utöver sina ordinarie jobb i sina ordinarie institutioner också varit med och byggt upp en helt ny struktur runt IKOS. Jag tänker på de medarbetare som haft dubbla och ibland tredubbla ledningsansvar, och jag tänker på de medarbetare som varit oroliga för den egna verksamhetens framtid. Ni alla har gjort ett alldeles fantastiskt jobb och det har varit en glädje att få lära känna er under höstens uppbyggnadsarbete.

När vi ses igen på andra sidan årsskiftet så är det i en helt ny organisation. Vissa av oss kommer att ingå i helt nya avdelningar med nya chefer och nya arbetskamrater. För andra blir mycket sig likt.

För min egen del signalerar tolvslaget på nyårsnatten att IKOS träder i kraft, och att jag blir prefekt på riktigt. Det är ett uppdrag jag går in i med känslor av glädje, ansvar och tillförsikt. Jag ser också fram emot samarbetet med proprefekterna Lars Jämterud och Stefan Jonsson, med IKOS ledningsgrupp och med avdelningscheferna som finns listade här nedan. Vårt och hela IKOS uppdrag, som jag ser det, är att bidra till en klokare, mer reflekterande och kreativ värld, där estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv har en självklar och framträdande plats!

 

God Jul & Gott Nytt År!

/Josefina

 

IKOS Ledningsgrupp

Josefina Syssner, Lars Jämterud, Stefan Jonsson (prefektur), samt Mats Tholander (administrativ chef), Frida Johansson (controller), Petra Winsa och Åsa Änggård (HR-partners), Sofie Gustafsson (Ledningssamordnare)

 

IKOS Ledningsråd

Akademisk svenska (AKS)

Per Simfors

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Martin Klinthäll

Filosofi, historia, konst och religion (FHKR)

 Kjell O Lejon

Kommunikation, litteratur och svenska (KLS)  

Elisabeth Zetterholm

Kultur, samhälle, form och medier (KSFM)

Bodil Axelsson

Etnicitet och migration (Remeso)

Branka Likic-Brboric

Socialt arbete (SA)

Karin Osvaldsson Cromdal

Språk, interaktion och professionell kommunikation (SIP)

Julien Renard

Åldrande och social förändring (ASC)

Andreas Motel-Klingebiel

Verksamhetsstöd (VS)

Mats Tholander

 

 

5+

Slöjden blir kvar på IKOS!

 

Idag kom så beslutet som många av oss väntat på hela hösten. Slöjdverksamheten blir kvar inom Linköpings universitet och blir alltså en viktig del av IKOS verksamhet framöver. Rektor ställer sig bakom Utbildningsvetenskaps styrelses beslut att fortsätta bedriva slöjdverksamhet. Beslutet innebär att

* Distansutbildning med campusförlagda dagar i slöjd har högt söktryck och kommer att fördubblas med antagning både höst och vår, från och med våren 2020

* Den vetenskapliga grunden bör utvecklas mot en livaktig forskningsmiljö inom slöjd

* Slöjdämnet i ämneslärarprogrammet avvecklas i sin nuvarande form. Men målsättningen är att man ska kunna läsa till ämneslärare i slöjd även i fortsättningen. Exakt hur det ska utformas beslutas under våren 2020.

Länk till nyheten här!

4+