Disputation inom Dynamics of Health and Welfare: Klein Fernandez 9 oktober

 

Fredagen den 9 oktober kl.10:15 kommer Klein Fernandez (Dynamics of Health and Welfare) att försvara sin doktorsavhandling med titeln ”The Ethics of Bilateral Labor Agreement for Global Nurses – Perspectives from the Philippines”. Opponent: docent Per Sundman, Uppsala universitet.

Disputationen kommer att äga rum i sal TEMCAS (Temahuset, Campus Valla) samt sändas via ZOOM. För mer information vänligen kontakta Monica Wise, monica.wise@liu.se .

Disputation inom pedagogiskt arbete: Tomas Widholm 23 oktober

 

Tomas Widholm vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Läromedel i praktiken – Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasieskolan”. Fakultetsopponent: Professor Geir Skeie, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger. Disputationen äger rum i sal KEY1 (Keyhuset, Campus Valla) samt sänds via ZOOM.

Datum, tid och plats: kl. 13.00 – 16.00  Key-huset Campus Valla, sal KEY 1, och online via Zoom

Kontakta sofie.gustafsson@liu.se för Zoom-länk.

Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård 16 oktober

 

Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård

Olav Nygård, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling “Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools”. Opponent är professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, samt online. För mer information eller online-länk, kontakta Anders Neergaard, anders.neergaard@liu.se. Disputationen genomförs på engelska.

Datum och tid: 16 oktober, kl 10:15-12:00

Place: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, och online via Zoom.

**

Public dissertation defense in Ethnicity and Migration: Olav Nygård

Date and time: 16 October at 10:15-12:00

Place: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, and Online via Zoom.

Olav Nygård, at the Department for Culture and Society, defends his doctoral dissertation “Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools”. Opponent is professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands. The defense is open to the public, and takes place in K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, and Online. For more information or online access, please contact Anders Neergaard, anders.neergaard@liu.se. The defense will be in English.

Disputation inom tema kultur och samhälle: Tintin Hodén 2 oktober

 

Tintin Hodén vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013. Opponent är Hans Hayden, professor, Stockholms universitet.

Datum, tid och plats: 2 oktober kl. 13.15 – 16.15  K2, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping/online 

Kontakta sofie.gustafsson@liu.se för Zoom-länk.

Disputation Stina-Karin Skillermark 4/9

 

Fredagen den 4 september kl.13:15 kommer Stina-Karin Skillermark (Pedagogiskt arbete) att försvara sin doktorsavhandling med titeln “Nya perspektiv på litteraturhistoria: Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960–2012”. Opponent: bitr. prof. Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet.

Disputationen kommer att äga rum i sal KEY1 (Keyhuset, Campus Valla) samt sändas via ZOOM. För att få ta del av ZOOM-sändningen vänligen kontakta Helen Winzell helen.winzell@liu.se senast den 2 september.