Protokoll samverkansrådet 8 september

Samverkansrådet pratade LiU:s övergripande arbete och strategi för samverkan

Hur arbetar LiU övergripande med samverkan? Vad får samverkan för roll i det strategiarbete som pågår vid LiU? De frågorna var centrala när Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid LiU, gästade IKOS samverkansråd den 8/9.

Anteckningar från rådet hittar du här M:\IKOS-gemensamt\Styrelse och Råd\2021\Samverkansråd.