IKOS Samverkansråd

 

Den 10 juni träffades IKOS Samverkansråd för andra gången i ordningen. Rådet pratade bland annat om hur vi presenterar och beskriver IKOS samverkan på webben samt om idéer kring gemensamma evenemang där IKOS olika råd kan lyfta för dem relevanta och aktuella frågor.

Länk till protokollet IKOS samverkansråd – mötesanteckningar 2020-06-10

Protokollet finns även sparat på IKOS fillager :\IKOS-gemensamt\Styrelse och Råd\Samverkansråd

IS-protokollet är justerat och klart.

 

I början av februari hade institutionsstyrelsen sitt första möte för året. Styrelsen inleddes med en kort diskussion av två kapitel i Connells bok The Good University – och vi noterade att flera av oss känner igen oss i den utveckling som författaren beskriver i boken. Nästa gång har vi läst ut boken och ska välja en ny bok att läsa under året.

Utöver detta antog styrelsen budget för 2020, fastställde lokalryggsäck och OH-nivåer. Vi tog också kompletterande beslut om examinatorer i vissa kurser.

En av de frågor som lyftes var IKOS visionsarbete 2020. Det kommer att genomföras i tre steg och kommer att involvera alla avdelningar på IKOS under året. Hör av dig till din avdelningschef om du har frågor om hur visionsarbetet kommer att genomföras på just er avdelning.

Protokollet i sin helhet finns här: IS protokoll 20-1.

Hälsningar Josefina