Grant Writing Webinar och webbinarier för dig som ska söka medel från Vetenskapsrådet

Grants and Program Offices bjuder in till Grant Writing Webinar och webbinarier för dig som ska söka medel från Vetenskapsrådet.

Horizon Europe Grant Writing webbinarium

Den 26 november 09.00-12.30 bjuder Grants and Program Offices (GPO) in till ett webbinarium med Europa Media kring hur du skriver en framgångsrik ansökan till det europeiska ramprogrammet Horizon Europe. Fokus kommer främst ligga på ansökningar till Clusters i pelare 2. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda vid LiU.

Anmälan och mer information finns här

Horizon Europe Grant Writing Webinar

On the 26th of November at 09:00-12:30, Grants and Program Offices (GPO) invite you to a grant writing webinar with Europa Media, providing the necessary knowledge on how to write competitive proposals for the European Framework Programme Horizon Europe. Focus will be on collaborative projects mostly found in Pillar II Clusters. The webinar is open for everyone at LiU and free of charge.

Registration and more information

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Humaniora och samhällsvetenskap (HS) och Utbildningsvetenskap (UV) Projektbidrag och Etableringsbidrag

Datum och tid: 6 december, kl 10:00 – 11:30

Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.

Plats: En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

Webinars for those applying for a Swedish Research Council grant 2022: Humanities & Social Sciences (HS) and Educational Sciences (UV) Project and Starting Grant

Date and time: 6 December, at 10:00 – 11:30. 

Are you applying for a starting or project grant from the Swedish Research Council in 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) invites you to a webinar with useful information and advice on how to prepare your application. LiU researchers with experience from relevant VR review panels will also attend to answer your questions. A list of all webinars can be found in the link below.
Plats: A meeting link will be emailed to you one day prior to the webinar.
For more information, please see https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G . If you have any questions, please contact Grants and Program Offices (GPO) via email gpo@liu.se

Seminarier KOMPASS hösten 2021 / COMPASS seminars fall 2021

In the Fall of 2021 we invite you to 4 seminars co-arranged with COMPASS and exisiting research environments.

Warm welcome to the first in a series of four co-arranged seminars, on Thursday, 23 September, 13-15 in Zoom:  (we start with “academic quarter” at 13:15). This seminar is co-arranged with Tema Q and PASSIM.

At this seminar, postdocs at COMPASS and PASSIM present their projects:

Polina Ignatova, “Medieval Knowledge Exchange: Strategies for Acquiring, Recording, and Disseminating Information about Fish between 100 and 1400”

Modern ways of industrial fishing and fish farming subject fish to treatment which would be considered cruel and/or illegal if applied to terrestrial animals. My project is investigating the origins of our modern attitudes towards fish by looking into medieval ways of studying aquatic organisms. During this talk I am going to summarise the purposes and methodology of the project, and to introduce the audience to its first findings – namely, the representation of fish in bestiaries.

Marc Stuhldreier, “Analysis of patentability requirements and the efficacy of research incentives provided by Patents”

The presentation of my planned my Postdoc research at TemaQ in the PASSIM project focusses on the efficacy of the research incentives provided by patent rights. The research project is divided into two sub-categories and research questions which shall result in one article publication each. The first research question addresses the efficacy of patents for incentivising research into highly required innovations, such as new medicines, where the products do not necessarily offer high profit margins (e.g. orphan drugs or neglected diseases). The second part of the planned research focusses on leaks scientific information and research data, and its impacts on the novelty requirement for patenting innovation. This part of the analysis shall identify whether and when the theft and unlawful disclosure of scientific information can jeopardise the patentability of new innovations.

Hybrid seminars

We are going to have hybrid seminars until further notice, so, if you are in Norrköping, you are very welcome to join in person in Tvärsnittet room on the 3rd floor of Kopparhammaren 7.

/for the COMPASS research hub
Per-Anders Forstorp

About COMPASS

COMPASS is a research hub devoted to the study of knowledge in motion. It is named after an artifact that transports and packages knowledge, and as a patented invention also embodies the control of knowledge, the order and segmentation of space in legal as well as material form. A compass is both a metaphor for movement and the concrete object directing that movement.

With COMPASS we want to establish a home for interdisciplinary studies of the multiple ways by which the creation and circulation of knowledge is enabled and disabled. COMPASS is based on the premise that the conditions of this circulation can be approached as a dynamic between forms and norms of knowledge.

In analogy with the compass metaphor and the idea about knowledge in motion, COMPASS arranges seminars together with existing higher seminars within IKOS. The ambition is to include most research environments and also courses on advanced level in such seminars during the coming year.

Seminarium: Att beskriva sitt forskningsprojekts samhällsrelevans

 

Den 23 november, klockan 13–15, anordnas ett seminarium om att beskriva samhällsrelevans eller samhällsnytta i forskningsansökan. Seminariet hålls via Zoom och vänder sig till dig som arbetar vid IKOS.

Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att man redan i ansökan kan beskriva vilken samhällsrelevans eller samhällsnytta ett föreslaget projekt kommer att ha. På detta seminarium delar vi erfarenheter av hur man kan beskriva dessa delar i en forskningsansökan. Hur kan vi skriva fram och tydliggöra samhällsnyttan i den forskning vi bedriver – och vill bedriva – vid IKOS? Hur gör vi det på ett sätt som är förenligt med vår forskaretik och vår syn på kunskapens roll i samhället?

På seminariet delar Brita Hermelin, Fredrik Stjernberg och David Bastviken med sig av sina erfarenheter av att skriva projektansökningar, och av att sitta i bedömargrupper där frågor om vetenskaplig och samhällelig relevans diskuteras.

Samtalet leds av Josefina Syssner.

Anmäl dig till Amanda Lindström på amanda.lindstrom@liu.se.

ISAR seminars

 

Welcome to the ISAR seminars!

14 October 2020

Dr. Nena Georgantzi Ageing, Ageism and Human Rights

18 November 2020

Dr. Alexander Seifert What has COVID-19 reminded us about technology use and aging? ICT use and subjective feelings of digital (social) exclusion

9 December 2020

Prof. Marja Aartsen  Social inequalities in level and change of cognitive functioning in the second half of life – a life course approach.

The seminars begin at 13.15 and end before 15.00

Contact George Pavlidis george.pavlidis@liu.se for Zoom-link and password.

More about ISAR seminars

CKS seminarieserie – Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår

 

Här kommer inbjudan till CKS seminarieserie för höstterminen 2020 som har temat ”Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår”. Redan innan coronaviruset slog till våren 2020 var krisberedskap en aktuell fråga för Sveriges kommuner. Regering, länsstyrelse och andra centrala myndigheter har jobbat aktivt för att samhället, både på lokal och nationell nivå, ska ha beredskap för att hantera olika former av kriser. Men hur hanterar vi en omfattande kris när den verkligen kommer, och hur förberedda är vi?

Under höstens seminarieserie fokuserar vi på coronakrisen och presenterar tre spännande seminarier som tar upp aktuell forskning kring lokal krishantering.

Höstens seminarier kommer att hållas digitalt.

15 OKTOBER

Förutsättningar för att klara en kris

Omvärldsbevakning och god förberedelse är nycklarna till att klara en kris. Tillsammans med flera andra forskare har dagens föreläsare tagit fram elva viktiga tumregler för hur en kommun bör hantera en kris.

Föreläsare: Joeri van Laere, doktor i informatik vid Högskolan i Skövde. Joeri forskar just nu om kommuners hantering av coronakrisen och hur man använt sig av lägesbildshantering i det arbetet.

Tid och plats: 15 oktober kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

12 NOVEMBER

Ledarskap under kris

Med avstamp i bland annat tsunamin i Sydostasien 2004 och stormen Gudrun har dagens föreläsare undersökt hur ledare på kommunal nivå hanterar kriser i dess olika faser. Nu reflekterar hon över den kommunala hanteringen av coronapandemin utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Föreläsare: Susanne Hede, doktor i psykologi, Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad

Tid och plats: Torsdag 12 november kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

17 DECEMBER

Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

Sverige haft en öppnare strategi än många andra länder när det gäller att hantera coronapandemin. Ändå har de restriktioner och rekommendationer som finns förändrat medborgarnas sätt att agera i samhället. Inte minst har vårt sätt att konsumera ändrats, något som har fått stora konsekvenser för det lokala näringslivet. Hur har de östgötska kommunerna agerat och i vilken utsträckning har de genom riktade insatser stöttat näringslivet?

Föreläsare: Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, Gissur Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap samt Bo Persson, biträdande professor i statsvetenskap, samtliga vid CKS. Föreläsarna studerar under hösten analyserat kommuners strategier och förutsättningar för att stötta näringslivet.

Tid och plats: Torsdag 17 december klockan 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

 

 

 

Mer information och anmälan.