Seminarier KOMPASS hösten 2021 / COMPASS seminars fall 2021

In the Fall of 2021 we invite you to 4 seminars co-arranged with COMPASS and exisiting research environments.

Warm welcome to the first in a series of four co-arranged seminars, on Thursday, 23 September, 13-15 in Zoom:  (we start with “academic quarter” at 13:15). This seminar is co-arranged with Tema Q and PASSIM.

At this seminar, postdocs at COMPASS and PASSIM present their projects:

Polina Ignatova, “Medieval Knowledge Exchange: Strategies for Acquiring, Recording, and Disseminating Information about Fish between 100 and 1400”

Modern ways of industrial fishing and fish farming subject fish to treatment which would be considered cruel and/or illegal if applied to terrestrial animals. My project is investigating the origins of our modern attitudes towards fish by looking into medieval ways of studying aquatic organisms. During this talk I am going to summarise the purposes and methodology of the project, and to introduce the audience to its first findings – namely, the representation of fish in bestiaries.

Marc Stuhldreier, “Analysis of patentability requirements and the efficacy of research incentives provided by Patents”

The presentation of my planned my Postdoc research at TemaQ in the PASSIM project focusses on the efficacy of the research incentives provided by patent rights. The research project is divided into two sub-categories and research questions which shall result in one article publication each. The first research question addresses the efficacy of patents for incentivising research into highly required innovations, such as new medicines, where the products do not necessarily offer high profit margins (e.g. orphan drugs or neglected diseases). The second part of the planned research focusses on leaks scientific information and research data, and its impacts on the novelty requirement for patenting innovation. This part of the analysis shall identify whether and when the theft and unlawful disclosure of scientific information can jeopardise the patentability of new innovations.

Hybrid seminars

We are going to have hybrid seminars until further notice, so, if you are in Norrköping, you are very welcome to join in person in Tvärsnittet room on the 3rd floor of Kopparhammaren 7.

/for the COMPASS research hub
Per-Anders Forstorp

About COMPASS

COMPASS is a research hub devoted to the study of knowledge in motion. It is named after an artifact that transports and packages knowledge, and as a patented invention also embodies the control of knowledge, the order and segmentation of space in legal as well as material form. A compass is both a metaphor for movement and the concrete object directing that movement.

With COMPASS we want to establish a home for interdisciplinary studies of the multiple ways by which the creation and circulation of knowledge is enabled and disabled. COMPASS is based on the premise that the conditions of this circulation can be approached as a dynamic between forms and norms of knowledge.

In analogy with the compass metaphor and the idea about knowledge in motion, COMPASS arranges seminars together with existing higher seminars within IKOS. The ambition is to include most research environments and also courses on advanced level in such seminars during the coming year.

Seminarium: Att beskriva sitt forskningsprojekts samhällsrelevans

 

Den 23 november, klockan 13–15, anordnas ett seminarium om att beskriva samhällsrelevans eller samhällsnytta i forskningsansökan. Seminariet hålls via Zoom och vänder sig till dig som arbetar vid IKOS.

Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att man redan i ansökan kan beskriva vilken samhällsrelevans eller samhällsnytta ett föreslaget projekt kommer att ha. På detta seminarium delar vi erfarenheter av hur man kan beskriva dessa delar i en forskningsansökan. Hur kan vi skriva fram och tydliggöra samhällsnyttan i den forskning vi bedriver – och vill bedriva – vid IKOS? Hur gör vi det på ett sätt som är förenligt med vår forskaretik och vår syn på kunskapens roll i samhället?

På seminariet delar Brita Hermelin, Fredrik Stjernberg och David Bastviken med sig av sina erfarenheter av att skriva projektansökningar, och av att sitta i bedömargrupper där frågor om vetenskaplig och samhällelig relevans diskuteras.

Samtalet leds av Josefina Syssner.

Anmäl dig till Amanda Lindström på amanda.lindstrom@liu.se.

ISAR seminars

 

Welcome to the ISAR seminars!

14 October 2020

Dr. Nena Georgantzi Ageing, Ageism and Human Rights

18 November 2020

Dr. Alexander Seifert What has COVID-19 reminded us about technology use and aging? ICT use and subjective feelings of digital (social) exclusion

9 December 2020

Prof. Marja Aartsen  Social inequalities in level and change of cognitive functioning in the second half of life – a life course approach.

The seminars begin at 13.15 and end before 15.00

Contact George Pavlidis george.pavlidis@liu.se for Zoom-link and password.

More about ISAR seminars

CKS seminarieserie – Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår

 

Här kommer inbjudan till CKS seminarieserie för höstterminen 2020 som har temat ”Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår”. Redan innan coronaviruset slog till våren 2020 var krisberedskap en aktuell fråga för Sveriges kommuner. Regering, länsstyrelse och andra centrala myndigheter har jobbat aktivt för att samhället, både på lokal och nationell nivå, ska ha beredskap för att hantera olika former av kriser. Men hur hanterar vi en omfattande kris när den verkligen kommer, och hur förberedda är vi?

Under höstens seminarieserie fokuserar vi på coronakrisen och presenterar tre spännande seminarier som tar upp aktuell forskning kring lokal krishantering.

Höstens seminarier kommer att hållas digitalt.

15 OKTOBER

Förutsättningar för att klara en kris

Omvärldsbevakning och god förberedelse är nycklarna till att klara en kris. Tillsammans med flera andra forskare har dagens föreläsare tagit fram elva viktiga tumregler för hur en kommun bör hantera en kris.

Föreläsare: Joeri van Laere, doktor i informatik vid Högskolan i Skövde. Joeri forskar just nu om kommuners hantering av coronakrisen och hur man använt sig av lägesbildshantering i det arbetet.

Tid och plats: 15 oktober kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

12 NOVEMBER

Ledarskap under kris

Med avstamp i bland annat tsunamin i Sydostasien 2004 och stormen Gudrun har dagens föreläsare undersökt hur ledare på kommunal nivå hanterar kriser i dess olika faser. Nu reflekterar hon över den kommunala hanteringen av coronapandemin utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Föreläsare: Susanne Hede, doktor i psykologi, Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad

Tid och plats: Torsdag 12 november kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

17 DECEMBER

Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

Sverige haft en öppnare strategi än många andra länder när det gäller att hantera coronapandemin. Ändå har de restriktioner och rekommendationer som finns förändrat medborgarnas sätt att agera i samhället. Inte minst har vårt sätt att konsumera ändrats, något som har fått stora konsekvenser för det lokala näringslivet. Hur har de östgötska kommunerna agerat och i vilken utsträckning har de genom riktade insatser stöttat näringslivet?

Föreläsare: Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, Gissur Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap samt Bo Persson, biträdande professor i statsvetenskap, samtliga vid CKS. Föreläsarna studerar under hösten analyserat kommuners strategier och förutsättningar för att stötta näringslivet.

Tid och plats: Torsdag 17 december klockan 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

 

 

 

Mer information och anmälan. 

Seminarier Tema Q hösten 2020

 

Seminarier Tema Q hösten 2020

Torsdag 10 september

Martin Fredriksson: “Traditional knowledge archives between indigenous rights and nationalist interest”

Johanna Dahlin: “Forced Labour as Intellectual Property”

Plats: Zoom

Tid: kl 10-12

Kontakt för Zoom-länk: jenny.sjoholm@liu.se

 

Torsdag 24 september

60% seminarium Isabelle Strömstedt: ”The Patent Office on Display. Intellectual Property in the Public Eye”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: eva.hemmungs.wirten@liu.se

 

Fredag 2 oktober

Disputation ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013”

Respondent:  Tintin Hodén

Kommentator: Hans Hayden, professor, Stockholms universitet.

Tid: kl 13-16, K3, Kåkenhus

Kontakt: roger.qvarsell@liu.se

 

Fredag 16 oktober

Slutseminarium Kerstin Lind ”Textila konstmöten – Konstslöjdanstalten i Lund 1897–1932”

Plats: Zoom

Kontakt för Zoom-länk: gary.svensson@liu.se

 

Torsdag 5 november

Andreas Nyblom: “The Lagertha Complex: Ancient DNA, Popular Culture and the Making of the Female Viking Warrior”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: olga.zabalueva@liu.se

 

Torsdag 26 november

Ansökningsseminarium, forskare lägger fram skisser

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: jenny.sjoholm@liu.se

 

Tisdag 1 december

PASSIM-seminarium Isabelle Strömstedt: Exhibition Analysis and a Swedish Case Study

Gäst: Annika Öhrner, docent på Södertörns Högskola

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: isabelle.stromstedt@liu.se

 

Torsdag 10 december

Bokbord och julfika

Plats: Meddelas senare

Tid: kl 13-15

 

Onsdag 16 december

60% seminarium Olga Zabalueva: “Not All Museums: Memory, politics and museum activism on the move”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: bodil.axelsson@liu.se