Seminarium: Att beskriva sitt forskningsprojekts samhällsrelevans

 

Den 23 november, klockan 13–15, anordnas ett seminarium om att beskriva samhällsrelevans eller samhällsnytta i forskningsansökan. Seminariet hålls via Zoom och vänder sig till dig som arbetar vid IKOS.

Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att man redan i ansökan kan beskriva vilken samhällsrelevans eller samhällsnytta ett föreslaget projekt kommer att ha. På detta seminarium delar vi erfarenheter av hur man kan beskriva dessa delar i en forskningsansökan. Hur kan vi skriva fram och tydliggöra samhällsnyttan i den forskning vi bedriver – och vill bedriva – vid IKOS? Hur gör vi det på ett sätt som är förenligt med vår forskaretik och vår syn på kunskapens roll i samhället?

På seminariet delar Brita Hermelin, Fredrik Stjernberg och David Bastviken med sig av sina erfarenheter av att skriva projektansökningar, och av att sitta i bedömargrupper där frågor om vetenskaplig och samhällelig relevans diskuteras.

Samtalet leds av Josefina Syssner.

Anmäl dig till Amanda Lindström på amanda.lindstrom@liu.se.

ISAR seminars

 

Welcome to the ISAR seminars!

14 October 2020

Dr. Nena Georgantzi Ageing, Ageism and Human Rights

18 November 2020

Dr. Alexander Seifert What has COVID-19 reminded us about technology use and aging? ICT use and subjective feelings of digital (social) exclusion

9 December 2020

Prof. Marja Aartsen  Social inequalities in level and change of cognitive functioning in the second half of life – a life course approach.

The seminars begin at 13.15 and end before 15.00

Contact George Pavlidis george.pavlidis@liu.se for Zoom-link and password.

More about ISAR seminars

CKS seminarieserie – Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår

 

Här kommer inbjudan till CKS seminarieserie för höstterminen 2020 som har temat ”Kommunal beredskap och krishantering i coronavirusets spår”. Redan innan coronaviruset slog till våren 2020 var krisberedskap en aktuell fråga för Sveriges kommuner. Regering, länsstyrelse och andra centrala myndigheter har jobbat aktivt för att samhället, både på lokal och nationell nivå, ska ha beredskap för att hantera olika former av kriser. Men hur hanterar vi en omfattande kris när den verkligen kommer, och hur förberedda är vi?

Under höstens seminarieserie fokuserar vi på coronakrisen och presenterar tre spännande seminarier som tar upp aktuell forskning kring lokal krishantering.

Höstens seminarier kommer att hållas digitalt.

15 OKTOBER

Förutsättningar för att klara en kris

Omvärldsbevakning och god förberedelse är nycklarna till att klara en kris. Tillsammans med flera andra forskare har dagens föreläsare tagit fram elva viktiga tumregler för hur en kommun bör hantera en kris.

Föreläsare: Joeri van Laere, doktor i informatik vid Högskolan i Skövde. Joeri forskar just nu om kommuners hantering av coronakrisen och hur man använt sig av lägesbildshantering i det arbetet.

Tid och plats: 15 oktober kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

12 NOVEMBER

Ledarskap under kris

Med avstamp i bland annat tsunamin i Sydostasien 2004 och stormen Gudrun har dagens föreläsare undersökt hur ledare på kommunal nivå hanterar kriser i dess olika faser. Nu reflekterar hon över den kommunala hanteringen av coronapandemin utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Föreläsare: Susanne Hede, doktor i psykologi, Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad

Tid och plats: Torsdag 12 november kl. 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

17 DECEMBER

Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

Sverige haft en öppnare strategi än många andra länder när det gäller att hantera coronapandemin. Ändå har de restriktioner och rekommendationer som finns förändrat medborgarnas sätt att agera i samhället. Inte minst har vårt sätt att konsumera ändrats, något som har fått stora konsekvenser för det lokala näringslivet. Hur har de östgötska kommunerna agerat och i vilken utsträckning har de genom riktade insatser stöttat näringslivet?

Föreläsare: Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, Gissur Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap samt Bo Persson, biträdande professor i statsvetenskap, samtliga vid CKS. Föreläsarna studerar under hösten analyserat kommuners strategier och förutsättningar för att stötta näringslivet.

Tid och plats: Torsdag 17 december klockan 13.30 – 16.00. Digitalt via Zoom.

 

 

 

Mer information och anmälan. 

Seminarier Tema Q hösten 2020

 

Seminarier Tema Q hösten 2020

Torsdag 10 september

Martin Fredriksson: “Traditional knowledge archives between indigenous rights and nationalist interest”

Johanna Dahlin: “Forced Labour as Intellectual Property”

Plats: Zoom

Tid: kl 10-12

Kontakt för Zoom-länk: jenny.sjoholm@liu.se

 

Torsdag 24 september

60% seminarium Isabelle Strömstedt: ”The Patent Office on Display. Intellectual Property in the Public Eye”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: eva.hemmungs.wirten@liu.se

 

Fredag 2 oktober

Disputation ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013”

Respondent:  Tintin Hodén

Kommentator: Hans Hayden, professor, Stockholms universitet.

Tid: kl 13-16, K3, Kåkenhus

Kontakt: roger.qvarsell@liu.se

 

Fredag 16 oktober

Slutseminarium Kerstin Lind ”Textila konstmöten – Konstslöjdanstalten i Lund 1897–1932”

Plats: Zoom

Kontakt för Zoom-länk: gary.svensson@liu.se

 

Torsdag 5 november

Andreas Nyblom: “The Lagertha Complex: Ancient DNA, Popular Culture and the Making of the Female Viking Warrior”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: olga.zabalueva@liu.se

 

Torsdag 26 november

Ansökningsseminarium, forskare lägger fram skisser

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: jenny.sjoholm@liu.se

 

Tisdag 1 december

PASSIM-seminarium Isabelle Strömstedt: Exhibition Analysis and a Swedish Case Study

Gäst: Annika Öhrner, docent på Södertörns Högskola

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: isabelle.stromstedt@liu.se

 

Torsdag 10 december

Bokbord och julfika

Plats: Meddelas senare

Tid: kl 13-15

 

Onsdag 16 december

60% seminarium Olga Zabalueva: “Not All Museums: Memory, politics and museum activism on the move”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: bodil.axelsson@liu.se

Seminarieserien Pedagogiskt arbete – program höstterminen 2020

 

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare. Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare.

Tid: Onsdagar kl. 13–15 om inte annat anges.

Här hittar du hela seminarieserien.