Seminarier Tema Q hösten 2020

 

Seminarier Tema Q hösten 2020

Torsdag 10 september

Martin Fredriksson: “Traditional knowledge archives between indigenous rights and nationalist interest”

Johanna Dahlin: “Forced Labour as Intellectual Property”

Plats: Zoom

Tid: kl 10-12

Kontakt för Zoom-länk: jenny.sjoholm@liu.se

 

Torsdag 24 september

60% seminarium Isabelle Strömstedt: ”The Patent Office on Display. Intellectual Property in the Public Eye”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: eva.hemmungs.wirten@liu.se

 

Fredag 2 oktober

Disputation ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013”

Respondent:  Tintin Hodén

Kommentator: Hans Hayden, professor, Stockholms universitet.

Tid: kl 13-16, K3, Kåkenhus

Kontakt: roger.qvarsell@liu.se

 

Fredag 16 oktober

Slutseminarium Kerstin Lind ”Textila konstmöten – Konstslöjdanstalten i Lund 1897–1932”

Plats: Zoom

Kontakt för Zoom-länk: gary.svensson@liu.se

 

Torsdag 5 november

Andreas Nyblom: “The Lagertha Complex: Ancient DNA, Popular Culture and the Making of the Female Viking Warrior”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: olga.zabalueva@liu.se

 

Torsdag 26 november

Ansökningsseminarium, forskare lägger fram skisser

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: jenny.sjoholm@liu.se

 

Tisdag 1 december

PASSIM-seminarium Isabelle Strömstedt: Exhibition Analysis and a Swedish Case Study

Gäst: Annika Öhrner, docent på Södertörns Högskola

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: isabelle.stromstedt@liu.se

 

Torsdag 10 december

Bokbord och julfika

Plats: Meddelas senare

Tid: kl 13-15

 

Onsdag 16 december

60% seminarium Olga Zabalueva: “Not All Museums: Memory, politics and museum activism on the move”

Plats: Zoom

Tid: kl 13-15

Kontakt för Zoom-länk: bodil.axelsson@liu.se

Seminarieserien Pedagogiskt arbete – program höstterminen 2020

 

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare. Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare.

Tid: Onsdagar kl. 13–15 om inte annat anges.

Här hittar du hela seminarieserien.

60% seminar “The Patent Office on Display: Intellectual Property in the Public Eye”

 

Välkommen till Isabelle Strömstedts 60% seminarium den 24 september kl 13.15-15.00.

Hennes avhandling heter “The Patent Office on Display: Intellectual Property in the Public Eye”.

Kommentator är Docent Marianne Dahlén från Juridiska Institutionen på Uppsala Universitet, och läsare är Bodil Axelsson och Jenny Sjöholm.

Kontakta Isabelle, isabelle.stromstedt@liu.se, för anmälan och Zoom-länk.

 

Welcome to 60-percent seminar at ASC!

 

On Thursday September 3rd, Wenqian Xu will have a 60% seminar on his thesis work “Ageism in the Media: Representations of older people in social media”.

Opponent will be Monika Wilinska from the School of Health and Welfare at Jönköping University. Commentators will be Kosta Economu and Susanne Kelfve from Linköping University.

The seminar will take place 10:15 -12:00 in Tvärsnittet/KH557 (located in Kopparhammaren) and online via Zoom.

For those who are interested in the seminar texts, please contact Wenqian at wenqian.xu@liu.se.

Seminarium: Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

 

Forskning om samverkan och hur forskningsresultat når ut och används i samhället är ett ämne på frammarsch. Internationellt har antalet forskningsstudier ökat betydligt de senaste decennierna. Enligt en ny kartläggning av Vetenskap & Allmänhet, på uppdrag av Vetenskapsrådet, är forskarna få i Sverige. Ofta har de sin hemvist inom sociologi, utbildningsvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Hur kan vi stärka forskningen om forskningskommunikation och stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet? Välkommen på ett digitalt dialogseminarium där den frågan står i fokus. Vid seminariet presenteras den svenska kartläggningen. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt samt samtal i mindre grupper.

Det digitala seminariet hålls den 28 september, klockan 13–15. Anmäl dig här.

Arrangörer är Vetenskaprådet, Vetenskap & Allmänhet samt Linköpings universitet. Medverkar gör bland annat: 

• Emma Weitkamp, Editor-in-Chief, JCOM Journal of Science Communication

• Gustav Bohlin, utredare, Vetenskap & Allmänhet

• Hans Peter Peters, Editor-in-Chief, Public Understanding of Science

• Jan-Ingvar Jönsson, tillträdande rektor, Linköpings universitet

• Jesper Olsson, forskar om förhållandet mellan litteratur, konst och medier, Linköpings universitet

• Josefina Syssner, prefekt Institutionen för kultur och samhälle

• Susanna Priest, Editor-in-Chief, Science Communication

• Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet

• Victoria Wibeck, forskar om kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor, Linköpings universitet

Seminariet äger rum via Zoom och riktar sig främst till forskare och institutionsföreträdare. Seminariet kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.