Förlängd ansökningstid för Bildningsförbundets forskningsstöd

Bildningsförbundet Östergötland förlänger ansökningstiden för utlysningen nedan (tidigare deadline var 17 september – ny deadline är 27 september)

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland utlyser en gång per år medel för stöd till folkbildningsforskningen. Syftet med stödet är att det ska gagna Bildningsförbundets medlemmar. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Totala anslaget 2021 som ska fördelas är 350 000 kr och kan fördelas till en eller delas på flera projekt.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 27 september 2021 .

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Länk till mer information. 

Utlysning från Vinnova: Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2021

Stänger den 5 oktober 2021 kl 14:00

Läs mer på vinnova.se

Det här erbjudandet riktar sig till universitet och högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.

Vad kan ni söka för?

Att i samverkan med annan organisation utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande. Inom ramen för befintliga utbildningar på grund och avancerad nivå.

Vem kan söka?

Universitet och högskolor i samverkan med minst en part från främst näringsliv alternativt branschorganisationer, fackförbund, regionala aktörer, offentlig sektor eller civilsamhälle. Universitet och högskolor är koordinator. Endast juridiska personer kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag med upp till 2 miljoner kronor per projekt med projektlängd maximalt 30 månader.

Utlysning av medel till forskning om folkbildning

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland har under flera år avsatt 350 000 kr årligen som kan sökas för folkbildningsforskning som gynnar våra medlemmar, alltså studieförbund och folkhögskolor. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Stipendiet omfattar 350 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 17 september 2021.

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Mer information hittar du här. 

Utlysning familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse utlyser årligen projektanslag till forskning och utbildning. Årets utlysning öppnar den 30 augusti.  Familjen Kamprads stiftelse utlyser i år projektanslag inom området ”Entreprenörskap för en levande landsbygd”.

Steg 1 öppnar den 30 augusti 2021 och stänger den 30 september 2021 kl. 16.00.

Ansökningsprocessen är indelad i två steg. Villkor och ansökningsinstruktioner finns på stiftelsens hemsida, läs mer här. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Beviljade anslag 2021.