Utlysning av medel till forskning om folkbildning

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland har under flera år avsatt 350 000 kr årligen som kan sökas för folkbildningsforskning som gynnar våra medlemmar, alltså studieförbund och folkhögskolor. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Stipendiet omfattar 350 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 17 september 2021.

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Mer information hittar du här. 

Utlysning familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse utlyser årligen projektanslag till forskning och utbildning. Årets utlysning öppnar den 30 augusti.  Familjen Kamprads stiftelse utlyser i år projektanslag inom området ”Entreprenörskap för en levande landsbygd”.

Steg 1 öppnar den 30 augusti 2021 och stänger den 30 september 2021 kl. 16.00.

Ansökningsprocessen är indelad i två steg. Villkor och ansökningsinstruktioner finns på stiftelsens hemsida, läs mer här. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Beviljade anslag 2021. 

Didaktik i samhällsämnena (DISA) utlyser medel för forskning

Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) inbjuder härmed disputerade medarbetare vid Linköpings universitet (LiU) att söka medel för att utarbeta en forskningsansökan till extern forskningsfinansiär med för DISA relevanta frågeställningar. Utlysningen syftar till att bidra till att stödja DISA:s målsättningar som, i forskningsprogrammet från 2013 liksom i det forskningsprogram som 2021 är under utarbetande, är att genom forskning stärka kunskapen om och den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena, främst filosofi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Ansökningarna ska vara inkomna till DISA senast måndag den 3 maj 2021 och insändes elektroniskt till David Ludvigsson, david.ludvigsson@liu.se.

Läs mer i dokumentet DISA utlysning av medel 2021.

Utlysning: Forskningsprojekt om bostadsmarknaden i urbaniseringens tidevarv

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat bostadsmarknaden i urbaniseringens tidevarv – med fokus på kunskap för lokalt anpassade lösningar för Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad, där yngre och äldre är särskilt utsatta.

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt som bidrar till evidensbaserat beslutsfattande och ger lärdomar för framtiden prioriteras.

Ansökningsprocessen öppnas den 11:e mars 2021 och stängs den 30:e april 2021 klockan 12:00.

Läs mer: Utlysning – Bostadsmarknaden