SUSI SCHOLARS – sista ansökan 5 mars

Fulbrightkommissionen utlyser härmed Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSI) för 2021/2022. Stipendiet möjliggör för svenska forskare/lärare vid universitet/högskolor att delta i en 5-6 veckors kurs och studieresa inom olika områden. Se detaljer i bilaga 2021 SUSI Scholar Program. 

  

Sista ansökningsdag är 5 mars, 2021. 

  

Natur & Kultur utlyser 20 arbetsstipendier

För tio år sedan instiftades Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium för litterära verk inom skönlitteratur och sakprosa. I år välkomnas även barn- och ungdomsboksförfattare med ansökan och antalet stipendier utökas från 12 till 14.

Stipendiekommittén bedömer projektidéerna i ansökan samt tidplan och tidigare meriter. De populärvetenskapliga stipendierna instiftades 2016 och ska uppmuntra tillgängliggörandet av forskning till en bred allmänhet.

Antalet stipendier utökas i år från fyra till sex. Projekten ska bidra till djupare förståelse om aktuell forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa.

Ansökningsperioden startar 1 februari och stänger vid midnatt den 1 maj. Ansökan skickas in via ett formulär på nok.se.

Japanstipendier 2021 från SJF & SJSF

Välkomna att söka stipendier för forskning eller utbildning i Japan!
Welcome to apply for scholarships to conduct research or education in Japan!

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation  sjsf.se
Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan, för att främja utbytet mellan Japan och Sverige.

  • Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och journalistik.
  • Behörig att söka: organisationer, institutioner och enskilda personer. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
  • Vistelse i Japan: från 1 vecka till 1 år, mellan april 2021 – mars 2022.
  • Ansökan skickas: elektroniskt via https://sjsf.se/local-pages/sweden
  • Sista ansökningsdag: 1 mars.

Sweden-Japan Foundation  swedenjapan.se
Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan.

  • Ämnen: studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.
  • Behöriga att söka: studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
  • Vistelse i Japan: minst 3 månader, mellan april 2021 – mars 2022.
  • Ansökan skickas: elektroniskt via https://swedenjapan.se/sjf-scholarships/
  • Sista ansökningsdag: 1 mars.

SLS utlyser stipendier och understöd att söka 1–28 feb 2021

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier och understöd att sökas inom etnologi, folkloristik, genealogi och biografi, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Ansökan lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar, ansokan.sls.fi, som är öppen 1.2–28.2.2021.

Läs anvisningarna om stipendieansökningar noggrant.

Broschyr: Du som söker forskningsfinansiering

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund som bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. www.sls.fi