Utlysning av medel – Norrköpings fond för forskning och utveckling

 

Norrköpings fond för forskning och utveckling stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt bidrar till Norrköpings utveckling. Pengar ur fonden tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra syften uppnås:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Utlysning av medel

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från fonden inleds torsdagen den 5 november 2020 och pågår till och med den 28 februari 2021. Ansökan ska vara inlämnad senast klockan 23.59 den 28 februari 2021.

Vem kan söka?

Den som kan söka medel från fonden ska antingen vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen. Ett krav är dock att den forskning som ska utföras knyts till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

En förhoppning är att ansökningarna kommer från personer eller miljöer som är intresserade av att engagera sig i ett samarbete med Norrköpings kommun, Linköpings universitet och näringslivet i Norrköping, där samtliga har ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet.

Läs mer på fondens webbsida. 

Processer för LiUs nomineringar till projektmedel från MMW och MAW 2021

 

Här följer information om processerna runt de årliga projektutlysningarna från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) med sista ansökningsdag 1 april 2021.

Stiftelserna stöder projekt av hög vetenskaplig potential och förväntar sig ett internt nomineringsförfarande av ansökningarna. Läs mer om LiUs nomineringsförfarande för dessa utlysningar i nedan dokument.

MMW stöder forskning inom juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap, och prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

MAW stöder forskning inom humaniora och lärande, och prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Stiftelserna stöder dessutom programmet WASP-HS inom humaniora och samhälle, och därmed tar stiftelserna inom dessa utlysningar även emot ansökningar med fokus på konsekvenser och utmaningar relaterade till AI och autonoma system.

Huvudsökande vid LiU intresserade av att söka något av ovanstående forskningsmedel skall skicka in föransökan senast kl. 08.00 den 12 januari 2021 som ett samlat dokument innehållande:

  1. Föransökan (använd bifogad mall för relevant utlysning)
  2. CV (max 2 sidor per person) och 10 utvalda publikationer

LiU_Rutiner_tidsplan_MAW-Projekt_ochWASP-HS_2021

LiU_Rutiner_tidsplan_MMW-Projekt_ochWASP-HS_2021

MAW_Project_2021_LiU_Pre-application_Template

MMW_Project_2021_LiU_Pre-application_Template

Vid frågor, kontakta josefin.fernius@liu.se, Grants Office

Stipendium för forskningsvistelse i Japan

 

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tillsammans med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) utlyser härmed stipendium för en kortare forskningsvistelse i Japan.

JSPS Summer Program 2021 vänder sig till mastersstudenter, doktorander och nyblivna doktorer för att under två sommarmånader få en möjlighet att bekanta sig med Japan och japansk forskning. JSPS Summer Program är öppet för forskning inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Stipendiater väljs med utgångspunkt i deras möjliga bidrag till ett förbättrat forskningssamarbete mellan Japan och Sverige.

Mer information om programmet och länk till ansökningsblankett

Sista ansökningsdag är 8 februari 2021.