Avdelningsbesök

Under veckorna som gått har jag besökt alla IKOS avdelningar på ISV, ISAK och IKK – ibland på egen hand och ibland i sällskap av Stefan och Ann-Kari.

Under besöken har vi prefekter presenterat oss och berättat varför vi tackat ja till våra uppdrag. Vi har också tagit del av era tankar och reflektioner kring institutionens framtida avdelningsstruktur.