Arbetsgrupp för bemanningsfrågor

Här upprepar jag samma information som tidigare; en del i institutionsbildningen handlar om bemanningsfrågor. Framförallt är det delar av verksamhetsstödet som kan påverkas av att tre institutioner ska bli en. Den som har det övergripande ansvaret för den processen är HR-direktören Pia Rundgren.

I nuläget är vi en tillfällig arbetsgrupp som hjälps åt att ha ett samlat Z-perspektiv när vi diskuterar dessa bemanningsfrågor.
I gruppen ingår följande personer:

  • Prefekturen på IKOS
  • Johanna Forsell och Mats Tholander (administrativa chefer på ISV respektive IKK)
  • Frida Johansson (controller på IKK)
  • Petra Winsa (HR-partner på ISAK)

Utöver dessa personer är det många som bidrar med information och underlag som underlättar i arbetet. Gruppen är tillfällig och kommer att upplösas när det är klart vem som blir administrativ chef för IKOS. Då kommer vi att kunna bilda en interimsledningsgrupp för vår nya institution.