Attgöra-lista i Outlook

I Outlook finns ett smidigt verktyg för att hålla reda på din attgöra-lista. Gå in i Outlook och klicka på Uppgifter nere i vänster hörn.

Uppgifter 1

 

Ange namnet på uppgiften, tryck Enter och välj när den ska utföras. Om det ska ske ett speciellt datum så klickar du på Anpassa. Om du inte aktivt anger något datum så sätts uppgiften på dagens datum. Om du vill tidigarelägga eller senarelägga en uppgift så kan du göra det närsomhelst.

Uppgifter 2

 

Du kan välja hur du vill att listan ska vara sorterad. Till exempel om de ska sorteras på Startdatum eller Förfallodatum.

Uppgifter 3

 

När du har slutfört uppgiften så klickar du på den och väljer Markera som slutförd. Då tas uppgiften bort från listan.

Uppgifter 4

 

/Stina

0
Posted in Officepaketet, Outlook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *