Säkerställ att du skärmdelar rätt i Zoom

Har du någon gång startat skärmdelning i Zoom och inlett din presentation med frågan “Visst ser ni min PowerPoint nu?”, i hopp om att någon vänlig deltagare ska nicka eller göra tummen-upp? Vi som svarar ja på den fråga kan nu glädjas åt att Zoom nyligen släppt funktionen Screen share preview.

När du startar din skärmdelning så syns numera en liten ruta som visar vad det är som du delar med de andra deltagarna. Rutan syns bara en kort stund, men du kan närsomhelst klicka på den gröna You are screen sharing-fliken för att fälla ut rutan som visar vad det är du skärmdelar.

Effekt efter animering i PowerPoint

När du håller en presentation och använder PowerPoint så är det viktigt att presentationsbilderna inte har så mycket information att åhörarna inte förstår vad de ska titta på. Ett knep du kan använda är att använda animationer för att plocka fram lite information i taget. Och för att ännu mer tydliggöra vad som är i fokus så kan du dimma ner de objekt som inte längre är aktuella. Denna inställning kallas för Efter animering. I videon visar Peter ett par exempel på hur den kan användas.

 

 

Var ska jag arbeta imorgon?

I dagens arbetsliv har många av oss inte längre bara en arbetsplats dit det är självklart att vi åker till varje morgon. Kanske jobbar vi hemma ett par dagar i veckan, eller kanske har vi uppdrag som innebär att vi sitter på i olika byggnader olika veckodagar. Jag är en av dessa personer, då jag ibland befinner mig i Studenthuset, ibland i D-huset och ibland är ute på uppdrag på helt annan plats. För att underlätta för mig själv har jag därför skaffat mig en ny rutin. I slutet av varje vecka tar jag en titt i kommande veckas schema för att se vilka platsbundna aktiviteter jag har schemalagda och baserat på det bestämmer mig för var jag ska ha min bas varje dag.

Om jag dubbelklickar i Outlook-kalendern precis under datumet så schemaläggs aktiviteten som en heldags-händelse och placeras därför högst upp på varje dag. Då kan jag snabbt överblicka vilken dag jag ska vara på vilken plats, och om jag har min kalender delad med kollegor så kan de ha koll på var jag håller hus.

Snabb åtkomst till Ångra-knappen

En bra sak med att jobba digitalt är att det är så smidigt att backa tillbaka när man gjort fel. Bara ett snabbt klick på Ångra-knappen för att återställa det misstag man just gjorde. Eftersom att Ångra-knappen är så viktig så vill jag gärna ha den direkt nåbar utan att behöva leta mig fram i menyerna.

I Microsofts skrivbords-appar (t.ex. Word, Excel, PowerPoint, Outlook) finns något som heter Verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du har detta aktiverat så ligger det antingen ovanför…

…eller under menynfliksområdet.

Detta är alltså ett fält som alltid är synlig, oavsett vilken flik du för tillfället befinner dig under. Du kan själv välja vilka funktioner du vill ha snabb åtkomst till.

Såhär gör du:

  • Öppna ett dokument i det programmet du ska använda (t.ex. PowerPoint eller Word), klicka på Arkiv-fliken och gå till Alternativ.
  • Klicka på fliken Verktygsfältet Snabbåtkomst. För att det här fältet ska vara synligt så markerar du på Visa verktygsfältet Snabbåtkomst. Välj om det ska vara placerat Ovanför eller Under menyfliksområdet.
  • Sedan är det fritt fram att välja vad som du vill ha snabb åtkomst till. Under Vanliga kommandon finns bland annat kommandot Ångra. Markera det och klicka på Lägg till. Passa gärna på att skumma igenom samtliga kommandon för att se om det finns fler du vill lägga till. Du kan fälla ner menyn här för att se valbara kommandon från de olika flikarna.
  • När du är klar klickar du på Okej.

Sammanfoga presentationsbilder till samma PowerPoint-dokument

Är ni flera personer som ska hålla korta presentationer direkt efter varandra? Då kan det vara smidigt att sammanfoga era presentationsbilder till samma PowerPoint-dokument.

  • Öppna upp en PowerPoint-presentation (antingen en tom eller en befintlig som du vill utgå från).
  • Under Start-fliken, klicka på Återanvänd bilder.
  • Sök upp det PowerPoint-dokument som du vill hämta bilder från (klicka på Bläddra-knappen om det inte dyker upp som förslag).
  • Se till att rutan Använd källformatering är markerad om du vill behålla presentationssidornas befintliga design.
  • Klicka antingen på Infoga bild på respektive presentationssida du vill använda, eller på Infoga alla om du vill infoga samtliga bilder från dokumentet.