Självstudiekurs om Flinga

Med Flinga kan man skapa en gemensam samarbetsyta där deltagare kan placera olika objekt så som textrutor, former, pilar och foton, samt rita på frihand. Deltagarna kan lägga till, flytta runt och koppla ihop objekt. Den som ska leda en aktivitet kan förbereda ytan genom att lägga till bakgrundsbilder samt objekt som kan vara flyttbara eller låsta i sin position. Ytan uppdateras i realtid vilket gör den lika lämplig för såväl synkrona som asynkrona samarbeten.

 

Om du vill lära dig mer om Flinga så kan du ta del av självstudiematerialet om Flinga (kräver inlogg som LiU-anställd).

 

 

/Stina