Hantera filer i Teams

Öppna Microsoft Office-filer

När man klickar på en Excel-, Word- eller PowerPoint-fil i Teams så öppnas den inne i Teams. Vill man sedan redigera filen i skrivbordsappen måste man välja det i menyn. Du kan ändra så att dessa filler automatiskt alltid öppnas i skrivbordsprogrammet. Gör så här:

Klicka på punkterna “…” efter en av filerna i Teams. Välj “Öppna” och sedan “Ändra standard”.

Välj “Skrivbordsapp” och “Spara”.

 

Flytta eller kopiera en fil i Teams

Om du vill flytta eller kopiera en fil inom Teams gör du så här.

Klicka på punkterna “…” efter filen eller mappen du vill flytta/kopiera. Välj sedan “Flytta till” (eller “Kopiera till”).

Nu får du upp en ruta där du kan välja ett annat Team och en annan kanal dit du vill flytta/kopier filen/mappen.

Sidnumrering i Word

Du vill ha sidnumrering i ditt Word dokument, men vet inte hur du ska anpassa numreringen efter dina behov. I detta inlägg kommer vi gå igenom följande delar när det gäller sidnumrering i Microsoft Word.

 

Allmänt om sidnumrering

I Word kan sidnumrering placeras var som helst i ett Word dokument men vanligast är att placerar sidnumrering i sidhuvudet eller sidfoten. Det är ofta vanligt att man vill kunna kontrollera sidnumrering så den startar på en specifik sida och kanske inte med den förvalda numreringen. I Word är följande scenarion de vanligaste och vi kommer att gå igenom hur man gör alla dessa varianter.

Infoga sidnummer, placering och utseende

För att infoga sidnummer kan man antingen gå till menyn “Infoga” och välja “Sidnummer”.

Välj därefter var du vill placera sidnumreringen, t ex “Överst på sidan” och vilken justering som numreringen ska ha, t ex “Vänster”.

Det finns också möjlighet att infoga sidnummer när du redigera sidfot eller sidhuvud

För att formatera sidnumret så väljer du “Formatera sidnummer” i samma meny, där ändrar du typ av numrering och startnummer, samt om numreringen ska innehålla rubrik* nivå.

Övrig formatering som typsnitt, färg och storlek ändrar som vilken annan text i Word.

*Sidan 14 i kapitel 2 blir då 2-14.

Ta bort sidnummer på första sidan

Ibland vill man ta bort sidnumret på första sidan i dokumentet och då kan man använda en inbyggd funktion i Word. I “Sidhuvud och sidfot”-menyn finns det en kryssruta som heter “Annorlunda förstasida”. Kryssar du denna så får du ett unikt sidhuvud och sidfot som automatiskt tar bort sidnumreringen.

Sidnumreringen fortsätter på sidan två, men då också från numrering “2”. Vill du att numreringen ska börja på t ex 1, kan du ändra formateringen på numreringen och välja att den ska starta från “0”.

Starta sidnumreringen på valfri sida i dokumentet

Ibland är det inte ovanligt att man vill starta sidnumreringen på valfri sida, man kanske har en titelsida och innehållsförteckning och så vill man ha start sidnumreringen flera sidor in i dokumentet.

Då får man dela in sitt Word dokument i avsnitt. Därefter kan vi välja att starta sidnumreringen i ett senare avsnitt. 

Avsnittet ska infogas före den sidan som du vill att sidnumreringen ska börja på. För att infoga avsnittsbrytningen går du till menyn “Layout” väljer “Brytningar” och i sektionen “Avsnittsbrytningar” väljer “Nästa sida”.

Initialt så har det inte hänt något efter att du infoga avsnittsbryttningen, för som standard är alla avsnitt länkade till varandra. När du befinner dig i det nya avsnittet och öppnar menyn för att sidhuvud och sidfot kan ta bort länken mellan avsnitten. När länken är borttagen så kan du ha olika sidhuvuden och sidfötter i avsnitten och då är det möjligt att till exempel inte ha sidnumrering i avsnitt 1 men sidnummer i avsnitt 2. Även här kan du i sidnummerformateringen ändra från vilken tal du vill att sidnumreringen ska starta.


Är “Länka till föregående” grå så är den aktiv och då är det ingen skillnad på avsnitten, är den vit så är de inte länkade och man kan olika sidhuvud/sidfötter på avsnitten.

 

Olika placering av sidnumreringen på jämna och udda sidor

Oavsett vilken av tidigare lösning som valts så kan man vid behov ha olika sidhuvden/sidfötter på udda/jämna sidor. Då kan man flytta numreringen så den t ex är vänsterställd på jämna sidor och högerställd på udda sidor. Även denna inställning finns i “Sidhuvud och sidfot”-fliken.

Dela upp en kolumn i två kolumner i Excel

Ibland får man Exceldokument där flera saker står i samma cell. I nedanstående exempel har jag efternamn och förnamn i samma cell och de är skrivna med versaler (HOLMQVIST EMMA). Jag kommer att dela upp cellen i två med förnamn och efternamn för sig och med blandade versaler och gemener (Emma) och (Holmqvist).

  1. Markera kolumn B och C

  2. Högerklicka och välj “infoga”.

  3. Skriv in nya rubriker – i mitt fall “Förnamn och Efternamn”

  4. Ställ dig i översta cellen (I mitt fall B2) och skriv in förnamnet som du vill ha det (OBS! Du måste stava rätt), tryck sedan “Enter” för att flytta till cellen nedanför.

  5. Tryck nu “Ctrl + E” på tangentbordet och vips så har du alla förnamn på plats:

  6. Gör nu samma sak i efternamnskolumnen, börja med översta cellen (I mitt fall C2). Skriv efternamnet och tryck “Enter”.

  7. Tryck sedan “Ctrl + E” och du har alla efternamn på plats.

    OBS! Excel känner av var första mellanslaget finns. Så för personer med dubbla efter- eller förnamn kommer det att bli felaktigheter.

Välkommen till Tips-Tisdag om Telefoni på LiU

Den 9 maj är du som är LiU-anställd välkommen till IT-utbildarnas Tips-Tisdag. Vi har det här tillfället bjudit in IT-avdelningens Teleservice för att prata om telefoni på LiU. Du kommer att få användbara tips och kännedom om vad som är nytt inom telefoni.

Vi ses i Zoom den 9 maj kl. 9.00-10.00. Aktiviteten riktar sig till anställda vid Linköpings universitet. Information och länk till Zoom-mötet finner du på informationssidan om Tips-Tisdag på intranätet Liunet.

Schemalägg ett e-postmeddelande

Du har skrivit ett e-postmeddelande och är redo att skicka iväg det till mottagaren, men vill inte att det ska nå mottagaren riktigt än. Kanske för att du vill förbereda ett Grattis på födelsedagen-mejl, eller kanske bara för att du inte vill att mottagaren ska se hur kvälls- eller morgonpigg du är. Då kan du schemalägga att e-postmeddelandet ska skickas iväg en särskild tid.

Förbered ditt e-postmeddelande och gå sedan in på fliken Alternativ och klicka på knappen Fördröj leverans.

Då öppnas ett nytt fönster. Inställningen Leverera inte före är markerad och du kan välja vilket datum och klockslag du vill att meddelandet skickas iväg. Klicka sedan på Stäng och skicka därefter iväg meddelandet som vanligt. Meddelandet kommer att lägga sig i Utkast-mappen tills att klockslaget nås, då det automatiskt kommer att skickas iväg (och flyttas till din Skickat-mapp)