Välkommen till Tips-Tisdag om att hantera video i Lisam

Den 14 mars bjuder IT-utbildarna in till Tips-Tisdag med tema Stream on Sharepoint – Nytt sätt att hantera video i Lisam.

Microsoft har släppt en ny variant av Stream som nu går att använda på LiU, som kallas för Stream on Sharepoint. Den nya varianten underlättar hanteringen av video i Lisam kursrum och innehåller flera användbara funktioner så som automatgenererad textning och möjligheten att skapa kapitelindelning. Vi demonstrerar hur du flyttar över ditt kursrums videofilmer från Klassiska Stream till Stream on Sharepoint samt visar hur du använder de nya funktionerna.

Vi ses i Zoom den 14 mars kl. 9.00-10.00. Aktiviteten riktar sig till anställda vid Linköpings universitet. Information och länk till Zoom-mötet finner du på informationssidan om Tips-Tisdag på intranätet Liunet.

Visa upp en dokumentlista på en Sharepoint-sida

Sharepoint är det system som både LiU:s intranät Liunet och lärplattformen Lisam bygger på.

Det finns en webbdel som heter Dokumentbibliotek som är användbar när du vill visa upp en lista med dokument. Till exempel protokoll från ett återkommande avdelningsmöte eller åhörarkopior från föreläsningar. Webbdelen kan visa upp dokument från en mapp i ett befintligt dokumentbibliotek. Du kan till exempel göra en mapp för åhörarkopior i Kursdokument i ett Lisam kursrum. Det är även möjligt att skapa ett nytt dokumentbibliotek och sedan visa upp det i webbdelen Dokumentbibliotek. Jag visar hur i videofilmen här:

Webbdelen Dokumentbibliotek from Stina Hellberg on Vimeo.

Webbdel för informationsblock i Sharepoint

Sharepoint är det system som både LiU:s intranät Liunet och Lisam kursrum bygger på.

Nu finns det en ny webbdel som heter Informationsblock (LiU). Ett informationsbock är en ruta som kan fyllas med text, som går att formateras med fetstil, kursiv, understruken text och hyperlänkar.

Klicka på pennan för att ändra informationsblockets formatering. Du kan till exempel välja en annan bakgrundfärg eller att forma rutan som en pratbubbla.

Du kan till exempel lägga flera informationsblock efter varandra och formatera dem som en dialog.

Markera Lisamrum som favoriter

Om du har jobbat några år som lärare eller administratör på LiU så börjar du säkert få många Lisam kursrum att hålla reda på. Men att hitta till ett Lisamrum som du ofta använder behöver inte innebära att ge sig ut på en lång resa i webbläsaren.

Tät djungel.

Att hitta ett ofta använt Lisamrum behöver inte vara som ett äventyr i djungeln.

Du kan markera dina ofta använda rum som favoriter, så att du snabbt når dem från Lisams startsida och inifrån alla Lisamrum.

Såhär gör du:

  • Öppna en webbläsare och gå till lisam.liu.se.
  • Framför dig ser du nu listan med dina favoritrum (listan kan vara lång om du aldrig har rensat i den).
  • Klicka på Visa alla.

  • I den här listan syns samtliga Lisamrum där du är lärare eller student. En svart pin-ikon betyder att rummet är favorit-markerat. Klicka på pin-ikonen om du inte längre vill att rummet ska vara en favorit.

Du når dina favoritmarkerade Lisamrum inifrån kursrummen genom att klicka på Kurser och program uppe i höger hörn.