Var ska jag arbeta imorgon?

I dagens arbetsliv har många av oss inte längre bara en arbetsplats dit det är självklart att vi åker till varje morgon. Kanske jobbar vi hemma ett par dagar i veckan, eller kanske har vi uppdrag som innebär att vi sitter på i olika byggnader olika veckodagar. Jag är en av dessa personer, då jag ibland befinner mig i Studenthuset, ibland i D-huset och ibland är ute på uppdrag på helt annan plats. För att underlätta för mig själv har jag därför skaffat mig en ny rutin. I slutet av varje vecka tar jag en titt i kommande veckas schema för att se vilka platsbundna aktiviteter jag har schemalagda och baserat på det bestämmer mig för var jag ska ha min bas varje dag.

Om jag dubbelklickar i Outlook-kalendern precis under datumet så schemaläggs aktiviteten som en heldags-händelse och placeras därför högst upp på varje dag. Då kan jag snabbt överblicka vilken dag jag ska vara på vilken plats, och om jag har min kalender delad med kollegor så kan de ha koll på var jag håller hus.

Snabb åtkomst till Ångra-knappen

En bra sak med att jobba digitalt är att det är så smidigt att backa tillbaka när man gjort fel. Bara ett snabbt klick på Ångra-knappen för att återställa det misstag man just gjorde. Eftersom att Ångra-knappen är så viktig så vill jag gärna ha den direkt nåbar utan att behöva leta mig fram i menyerna.

I Microsofts skrivbords-appar (t.ex. Word, Excel, PowerPoint, Outlook) finns något som heter Verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du har detta aktiverat så ligger det antingen ovanför…

…eller under menynfliksområdet.

Detta är alltså ett fält som alltid är synlig, oavsett vilken flik du för tillfället befinner dig under. Du kan själv välja vilka funktioner du vill ha snabb åtkomst till.

Såhär gör du:

  • Öppna ett dokument i det programmet du ska använda (t.ex. PowerPoint eller Word), klicka på Arkiv-fliken och gå till Alternativ.
  • Klicka på fliken Verktygsfältet Snabbåtkomst. För att det här fältet ska vara synligt så markerar du på Visa verktygsfältet Snabbåtkomst. Välj om det ska vara placerat Ovanför eller Under menyfliksområdet.
  • Sedan är det fritt fram att välja vad som du vill ha snabb åtkomst till. Under Vanliga kommandon finns bland annat kommandot Ångra. Markera det och klicka på Lägg till. Passa gärna på att skumma igenom samtliga kommandon för att se om det finns fler du vill lägga till. Du kan fälla ner menyn här för att se valbara kommandon från de olika flikarna.
  • När du är klar klickar du på Okej.

Visa kalendern och uppgifter i E-postvyn i Outlook

Såhär i början av hösten har många av oss en intensiv vardag. Att-göra-listan ringlar sig lång, e-postinkorgen fylls på i stadig takt samtidigt som mötena avlöser varandra. Det är lätt att missa något av alla de saker man ska göra. Då tycker jag att det är bra att ha allt samlat på en skärm, så att jag regelbundet kan kasta ett öga på dagens uppgifter och kommande möten. Lösningen är Att-göra-fältet i Outlook, som visas i höger-kant när jag har har E-post-vyn framför mig.

För att aktivera Att-göra fältet går du till Visa-fliken. I menyn Att-göra-fältet markerar du vad som ska göras synligt i fältet.

Lägga till helgdagar i Outlook-kalendern

Snart är det midsommar!

Men vilket datum?

Du kan lägga till alla svenska helgdagar i din Outlook-kalender med några få knapptryckningar:

  • Öppna Outlook-appen och gå in på fliken Arkiv.
  • Klicka dig vidare till Alternativ.
  • Gå in i fliken Kalender.
  • Klicka på knappen Lägg till helgdagar.
  • Markera det land du vill lägga till helgdagar för och klicka på OK (men undvik att göra detta om du redan gjort det förut, i så fall blir det dubbletter).

Enligt min Outlook-kalender är det midsommarafton den 24 juni.