Dolda presentationsbilder i PowerPoint

I PowerPoint finns möjligheten att dölja presentationsbilder. Att dölja en presentationsbild innebär att den inte kommer att visas upp när du presenterar din PowerPoint som ett bildspel.

Det finns flera scenarion då det här kan vara användbart, till exempel:

Olika lång tid

Du har ett bildspel som du vanligtvis brukar använda i en presentation som tar 60 minuter. Nu har du blivit inbjuden att hålla en presentation på samma tema, men på bara 40 minuter. Du behöver därför välja bort delar av innehållet.

Olika målgrupper

Du har en presentation som du håller återkommande, men för grupper som delvis har olika intresse eller behov. Inför att du ska hålla presentationen stämmer du av med beställaren vad som ska ingå i presentationen och vad som inte är relevant.

Extramaterial till åhörarkopiorna

När du presenterar vill du undvika att använda alltför informationstunga presentationsbilder, t.ex. innehållandes långa stycken text. Men du vill samtidigt att det ska finnas god dokumentation för deltagare som vill gå tillbaka till materialet efteråt. Du lägger in bilder med kompletterande information i din presentation och låter dem vara dolda under bildspelet, men tar fram bilderna när du skapar åhörarkopior.

Såhär gör du

 • Öppna din presentation i redigeringsläge.
 • I vänsterspalten kan du överblicka de bilder som ingår i din presentation.
 • Högerklicka på den bild du vill dölja och välj Dölj bild.

 • Du ser nu att bilden har blivit utgråad och att bildens numrering är överstruken. När du spelar upp bildspelet så kommer denna bild att hoppas över.

 • Om du vill ta tillbaka bilden inför att du ska hålla presentationen nästa gång så högerklickar du på bilden (i vänsterspalten) och väljer Ta fram bild.

Observera att du måste “ta fram” bilden inför att du skapar åhörarkopior om du vill att den ska inkluderas i dem.

Välkommen till Tips-Tisdag om Diagram i PowerPoint

Efter ett längre uppehåll återupptar vi IT-utbildarnas Tips-Tisdag. En gång i månaden under vårterminen är du välkommen att delta via Zoom, ingen föranmälan krävs. En IT-utbildare eller inbjuden talare berättar och demonstrerar om ett aktuellt tema. Du som deltar har möjlighet att ställa frågor muntligt eller via chatt-funktion.

Terminens första tema är Diagram i PowerPoint, den 10 januari kl. 9.00-10.00. Aktiviteten riktar sig till anställda vid Linköpings universitet. Information och länk till Zoom-mötet finner du på informationssidan om Tips-Tisdag på intranätet Liunet.

 

 

Effekt efter animering i PowerPoint

När du håller en presentation och använder PowerPoint så är det viktigt att presentationsbilderna inte har så mycket information att åhörarna inte förstår vad de ska titta på. Ett knep du kan använda är att använda animationer för att plocka fram lite information i taget. Och för att ännu mer tydliggöra vad som är i fokus så kan du dimma ner de objekt som inte längre är aktuella. Denna inställning kallas för Efter animering. I videon visar Peter ett par exempel på hur den kan användas.

 

 

Snabb åtkomst till Ångra-knappen

En bra sak med att jobba digitalt är att det är så smidigt att backa tillbaka när man gjort fel. Bara ett snabbt klick på Ångra-knappen för att återställa det misstag man just gjorde. Eftersom att Ångra-knappen är så viktig så vill jag gärna ha den direkt nåbar utan att behöva leta mig fram i menyerna.

I Microsofts skrivbords-appar (t.ex. Word, Excel, PowerPoint, Outlook) finns något som heter Verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du har detta aktiverat så ligger det antingen ovanför…

…eller under menynfliksområdet.

Detta är alltså ett fält som alltid är synlig, oavsett vilken flik du för tillfället befinner dig under. Du kan själv välja vilka funktioner du vill ha snabb åtkomst till.

Såhär gör du:

 • Öppna ett dokument i det programmet du ska använda (t.ex. PowerPoint eller Word), klicka på Arkiv-fliken och gå till Alternativ.
 • Klicka på fliken Verktygsfältet Snabbåtkomst. För att det här fältet ska vara synligt så markerar du på Visa verktygsfältet Snabbåtkomst. Välj om det ska vara placerat Ovanför eller Under menyfliksområdet.
 • Sedan är det fritt fram att välja vad som du vill ha snabb åtkomst till. Under Vanliga kommandon finns bland annat kommandot Ångra. Markera det och klicka på Lägg till. Passa gärna på att skumma igenom samtliga kommandon för att se om det finns fler du vill lägga till. Du kan fälla ner menyn här för att se valbara kommandon från de olika flikarna.
 • När du är klar klickar du på Okej.

Sammanfoga presentationsbilder till samma PowerPoint-dokument

Är ni flera personer som ska hålla korta presentationer direkt efter varandra? Då kan det vara smidigt att sammanfoga era presentationsbilder till samma PowerPoint-dokument.

 • Öppna upp en PowerPoint-presentation (antingen en tom eller en befintlig som du vill utgå från).
 • Under Start-fliken, klicka på Återanvänd bilder.
 • Sök upp det PowerPoint-dokument som du vill hämta bilder från (klicka på Bläddra-knappen om det inte dyker upp som förslag).
 • Se till att rutan Använd källformatering är markerad om du vill behålla presentationssidornas befintliga design.
 • Klicka antingen på Infoga bild på respektive presentationssida du vill använda, eller på Infoga alla om du vill infoga samtliga bilder från dokumentet.