Säkerställ att du skärmdelar rätt i Zoom

Har du någon gång startat skärmdelning i Zoom och inlett din presentation med frågan “Visst ser ni min PowerPoint nu?”, i hopp om att någon vänlig deltagare ska nicka eller göra tummen-upp? Vi som svarar ja på den fråga kan nu glädjas åt att Zoom nyligen släppt funktionen Screen share preview.

När du startar din skärmdelning så syns numera en liten ruta som visar vad det är som du delar med de andra deltagarna. Rutan syns bara en kort stund, men du kan närsomhelst klicka på den gröna You are screen sharing-fliken för att fälla ut rutan som visar vad det är du skärmdelar.

Sända din röst till Breakout rooms i Zoom

När du håller ett Zoom-möte där du använder Breakout rooms så finns numera två olika sätt att kommunicera till de som befinner sig ute i rummen. I fönstret för Breakout rooms klickar du på Broadcast och kan välja Broadcast Message (skriftligt meddelande) eller Broadcast Voice (sända röst).

Om du sänder ett meddelande så visas det för deltagarna i en ruta högst upp på skärmen i ca 10 sekunder.

Om du sänder din röst så hörs din röst ut till breakout rooms så länge sändningen pågår. Du kan sända antingen genom att välja Broadcast voice, genomföra sändningen och sedan klicka stopp när du vill avbryta, eller så kan du hålla ner B-tangenten så länge du vill sända och släppa tangenten när du är klar.

Det är bara Hosten som kan sända sin röst till breakout rooms (ej Co-host). Ljudet tas enbart från hostens mikrofon, andra deltagare i samma Zoom-rum som hosten inkluderas alltså inte i sändningen. För att kunna använda Broadcast Voice måste inställningen vara aktiverad i dina Zoom Settings i avsnittet In Meeting (Advanced).

Se Chris Menard på Youtube demonstrera hur det går till att sända sin röst till Breakout rooms.

 

Skriva och rita digitalt när du föreläser

Du som föreläser kanske ibland använder whiteboarden till att skriva och rita på, till exempel demonstrera hur man löser ett matematiskt problem. När du föreläser på distans eller hybrid behöver du hitta en alternativ digital lösning.

Om du har tillgång till en surfplatta kan du använda den ihop med appen Microsoft Whiteboard och dela skärm till Zoom. Häng med i filmen så visar jag hur det går till. För en mer grundlig genomgång se självstudieguiden Microsoft Whiteboard på LiU:s intranät.

 

Skriva och rita digitalt när du föreläser from Stina Hellberg on Vimeo.

Se aktiviteten i Zoom Breakout rooms

Nu kan du som håller i ett Zoom-möte ha koll på hur aktiva deltagarna är även när de befinner sig i Breakout rooms. Du kan se handuppräckningar, hur mycket de pratar, huruvida någon av dem delar skärm och vilka som har kameran på. Du kan dock inte se vad de pratar om, vad de delar eller hur de ser ut – i så fall behöver du besöka rummet.

Peter och Mikael verkar ha mycket att prata om. Vi kan dessutom se att Peter räcker upp handen, Mikael delar skärm och båda har kameran på.

Om du vill kunna se aktivitet i Breakout rooms behöver du som schemalagt mötet först aktivera inställningen Allow host to view activity statuses of participants in breakout rooms (e.g. share screen, reactions) i dina Zoom Settings (skrolla ner till rubriken Breakout room).

Deltagarna får en informations-ruta när de går ut i Breakout rooms som informerar om att den här inställningen är aktiverad.

Vem har skärmdumpat min presentation?

Zoom har släppt en ny funktion som heter Add watermark (Lägg till vattenstämpel). Om du aktiverar vattenstämpel för ett Zoom-möte så kommer deltagarens eget användarnamn synas som ett mönster över allas video och/eller allt som skärmdelas.

Zoom-möte där Stina visar en presentationsbild. På presentationsbilden och deltagarnas video syns deltagarens användarnamn som en vattenstämpel..

Den här funktionen kan du aktivera om du vill förhindra att dina presentationsbilder får spridning. Det hindrar inte deltagaren att ta skärmbilder eller göra skärminspelning under Zoom-mötet. Men det kan fungera avskräckande eftersom att hens eget användarnamn syns på bilderna.

Aktivera vattenstämpel

• Gå till https://liu-se.zoom.us/profile/setting
• Skrolla ner till inställningen Add watermark och klicka på reglaget så att det blir blått.
• Ställ in huruvida du vill att vattenstämpeln ska synas på Shared content (när du delar skärm), Video feeds (din och deltagarnas videos) eller båda.


• Gå till Zoom-mötets inställningar (https://liu-se.zoom.us/meeting#/upcoming och klicka på Edit vid det mötet du ska redigera)
• Markera inställningen Require authentication to join. Den här inställningen innebär att alla som ska delta i mötet måste logga in med sitt Zoom-användarnamn när de ansluter. Välj Endast LiU om du vill kräva att deltagarna loggar in med LiU-ID
• Fäll ut inställningarna under rubriken Options och markera inställningen Add watermark that identifies the viewing participant.

Observera att du inte kan slå av och på vattenstämpeln under mötets gång.

Ta reda på vem som tog bilden

• På skärmbilden ser vi adressen linbj89@liu.se.
• Öppna ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
• Öppna adressboken.
• Markera Fler kolumner.
• Sök efter användarens LiU-ID.

(Linnea hjälpte mig ta en bild till guiden, så ingen skugga ska falla över henne)