Att “komma ut” om att man inte har livmoder och vagina i världens mest sexualupplysta land

I Sverige finns en lång tradition av sexualupplysning. Redan 1955 blev sexualundervisning obligatoriskt i svenska skolor, reportage om svensk sex- och samlevnadsundervisning syns titt som tätt i utländska medier och internationellt har Sverige beskrivits som ”världsledande” inom området. Det finns dock fortfarande ämnen som det talas väldigt lite om. Kvinnors erfarenheter av att ha en medfödd avsaknad av livmoder och vagina är ett sådant ämne, men nu finns ny studie på området.

Få vet om att det är möjligt att som kvinna födas utan livmoder eller vagina. Kvinnorna i vår studie berättade att de mötts av förvåning men också med tårar när de berättat om sin diagnos. Sådana reaktioner kan vara svåra att hantera, särskilt när man själv kanske ännu inte vet särskilt mycket om sin diagnos. Men sådana reaktioner kommunicerar också något mer. De markerar att detta tillstånd är något allvarligt – det är något som man gråter över. Och även om reaktionerna kan vara välmenande, så är det är inte alltid enkelt att andra tycker synd om dig. En kvinna berättade att hon tycker att det är särskilt svårt när andra säger ”Å stackars!” när hon berättar om sin diagnos. I sådana situationer, förklarade hon, vill du bara vara på samma nivå som andra tjejer.

Du vill inte höra att ”Det är synd om dig, du är inte som alla andra”.

Vilka reaktioner skulle då kunna få dessa kvinnor att känna sig bekräftade? Och vad skulle behövas för att göra sådana reaktioner möjliga? En kvinna berättade att hon uppskattade att hennes närmaste vänner hade dykt upp hemma hos henne på kvällen när hon fått sin diagnos, de tittade på TV och pratade och allt ”var ungefär som det brukade”. Att hennes vänner inte reagerade på något särskilt sätt gjorde att diagnosen inte fick någon större betydelse i deras relation. Även om hennes vänner inte visste hur det kändes att få reda på att man inte har någon livmoder och vagina så bekräftade deras uteblivna reaktioner att diagnosen inte spelade någon roll för dem.

Andras känslor och reaktioner gör saker med oss; de formar oss och de uttrycker föreställningar och förgivettaganden, exempelvis om våra kroppar.  Andras känslor kan uttrycka hur svårt det kan vara att förstå hur det är möjligt att leva med ett tillstånd som man aldrig hört talas om, särskilt när det rör kön och sexualitet. De kan också illustrera den låga kunskap som finns kring den här typen av tillstånd. Men andras reaktioner, och ibland ännu mer deras uteblivna reaktioner, kan också erbjuda bekräftelse. Och de kan skapa möjligheter att ifrågasätta föreställningar om vad som är ”normalt”. Dessa resultat visar på vikten av en ökad medvetenhet om dessa diagnoser för att kunna skapa ett samhällsklimat där andra reagerar på ett sätt som bäddar för bekräftelse och erkännande av berörda individers situation. En sådan kunskapshöjning är fortfarande en viktig utmaning i världens ett av världens mest sexualupplysta länder.

 

Mer information om studien hittar du här.