Ytterligare en föreläsning om MRKH

Träffade en så bra grupp med studenter igår när jag föreläste på programmet i Samhälls- och kulturanalys (SKA) och fick många intressanta och relevanta engagerade frågor.

Under hösten har det totalt blivit fem föreläsningar/presentationer under hösten då jag antingen pratat om livmodertransplantation och/eller MRKH i olika sammanhang. En i Belgrad, två vid Göteborgs universitet, en vid Nationella prioriteringskonferensen och så denna femte. Och även om alla har varit givande så tycker jag alltid att det är lite särskilt spännande att få prata till och med personer som just påbörjat sin utbildning. Både för att man då lättare inser vad man själv tar för givet och oftare känner att man kan bidra med något nytt.

Nu, tillbaka till skrivandet!