Vad handlar det om?

 

I december lyssnar på mina intervjuinspelningar. Skriver ner allt som sägs ordagrant. Det tar tid, men det är det är det värt för det finns så mycket att berätta om detta. Där finns glada berättelser. Där finns svåra berättelser. Där finns berättelser som väver samman hopp, förväntan, förtvivlan, sorg och smärta. Ibland är det jobbigt att lyssna, men alltid intressant. Tack till alla er som delat med er och på så sätt gör mitt arbete möjligt!

 

Men ibland är det också väldigt jobbigt att lyssna på sig själv. För även om jag mest försöker vara tyst när jag intervjuar så oj vad jag ibland har svårt att uttrycka mig i jämförelse med mina intervjudeltagare! Så många ord som går åt när jag ska beskriva vad det egentligen är jag vill göra med allt detta. Nyårslöftet blir därför att korta, kondensera, konkretisera. Kanske i en liten film så att jag själv kan höra när det blir för många ord.

 

Tills dess är här några av de frågor som jag tänkt mycket på den senaste tiden

 

Vad är egentligen skillnaden mellan att låna ut en livmoder och att ge bort en?

Varför, utöver för att kunna bli förälder, vill man ha en livmoder?

Hur skiljer sig synen varför man behöver en livmoder åt mellan de som inte har någon livmoder och de som arbetar med detta i vården?

Vad får sådana skillnader för konsekvenser?

 

Troligtvis blir det ännu fler frågor under 2018, men förhoppningsvis också några svar.

GOD JUL!

 

Lakritsbåtar och lista

 

lakritsbåtar

 

Det är nog själva det här med att ”Ja, jag kan inte. Jag kommer inte få går runt där med min stora mage och käka lakritsbåtar”. Så…det är väl just den delen och du vet folk som ska fram å klappa å känna å…det är väl…ja… Det är just den delen, själva processen.

 

I våras publicerade jag en artikel om upplevelser av infertilitet och infertilitetsbehandling i relation till MRKH och Turners syndrom i en vetenskaplig tidskrift. Det tog väldigt lång tid att få just den här texten färdig. Delvis för att det tog mig lång tid att skriva, delvis för att tidskriften tappade bort manuskriptet ett tag. Ännu längre tid har det tagit mig att skriva det här inlägget. Det har liksom tagit emot. Inte för att jag inte står för eller gillar det jag skrivit i artikeln, utan snarare för att det har känts så svårt att sammanfatta ett så komplext ämne i ett kort litet inlägg.

Därför fick det bli en punktlista istället. En punktlista över det viktigaste jag ville få sagt med artikel.

Så här ser den ut.

  • Graviditet handlar om relationer. Inte bara till ett framtida barn och sin partner, utan viljan att få uppleva hur det är att vara gravid kan också handla om att få uppleva hur andra förhåller sig till en som gravid. Att vara genetisk förälder behöver inte vara det viktigaste, utan istället kan erfarenheten av att få vara gravid för vissa te sig som särskilt viktigt för en få skapa en “kroppslig koppling”; både till ett barn och till andra i ens närhet.
  • Vad som känns lättast präglas av sammanhanget. Hur man ställer sig till adoption och till andra eventuella sätt att behandla ofrivillig barnlöshet präglas av det sammanhang man själv, och lösningarna, befinner sig i. Exempelvis kan de omfattande utredningarna för adoption kännas jobbiga och kostnaderna för stora. I ljuset av detta kan medicinska behandlingar ibland te sig lättare, trots att de också ofta innebär långa och många utredningar.
  • Tidpunkten spelar roll. Om man i tonåren får reda på att man inte har någon livmoder eller att man inte har några äggstockar förstår man snabbt att detta kan försvåra ens möjligheter att bli förälder i framtiden. Att få reda på sådan kunskap långt innan man ens överväger att skaffa barn skiljer sig från att få reda på att man inte kan bli förälder i ett skede av livet då man aktivt överväger det. Det kan komma att prägla ens liv på olika sätt, men det ett gemensamt drag bland informanterna är en möjlighet att sätta sitt hopp till framtida medicinska lösningar. I vården är det viktigt att vara uppmärksam på dessa skillnader för att kunna erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt.
  • Användandet av medicinska reproduktionsteknologier handlar om mycket mer än genetiskt föräldraskap. När man i en tidig ålder får veta att det kommer krävas arbete för att bli förälder kan medicinska lösningar vara viktiga, inte bara för att de kanske kan hjälpa en att bli förälder, men också för att de kan göra det lättare att hantera sin framtid och sitt tillstånd. Samtidigt kan tilltron till sådana lösningar både förstärka och ifrågasätta föreställningar och normer kring graviditet och vad ett “eget” barn är.

 

Här kan du läsa mer om artikeln och klicka dig vidare till den fullständiga versionen (se Övriga länkar: Förlagets fulltext).

 

 

 

Spara

Spara