En lång sommar och en ny publikation

 

Här har det varit tyst den senaste tiden, men nu är höstterminen igång och forskningen likaså.

Hösten kommer framförallt gå åt till att analysera och följa upp intervjuer och skriva klart artiklar, men också åt att presentera min forskning vid en medicinsk konferens om livmodertransplantation i Belgien. Under sommaren blev också en artikel klar och den kan man nu läsa om på LiUs hemsida. Vill man läsa hela artikeln hittar man den på tidskriften Bioethics hemsida.

Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *