Vad handlar det om?

 

I december lyssnar på mina intervjuinspelningar. Skriver ner allt som sägs ordagrant. Det tar tid, men det är det är det värt för det finns så mycket att berätta om detta. Där finns glada berättelser. Där finns svåra berättelser. Där finns berättelser som väver samman hopp, förväntan, förtvivlan, sorg och smärta. Ibland är det jobbigt att lyssna, men alltid intressant. Tack till alla er som delat med er och på så sätt gör mitt arbete möjligt!

 

Men ibland är det också väldigt jobbigt att lyssna på sig själv. För även om jag mest försöker vara tyst när jag intervjuar så oj vad jag ibland har svårt att uttrycka mig i jämförelse med mina intervjudeltagare! Så många ord som går åt när jag ska beskriva vad det egentligen är jag vill göra med allt detta. Nyårslöftet blir därför att korta, kondensera, konkretisera. Kanske i en liten film så att jag själv kan höra när det blir för många ord.

 

Tills dess är här några av de frågor som jag tänkt mycket på den senaste tiden

 

Vad är egentligen skillnaden mellan att låna ut en livmoder och att ge bort en?

Varför, utöver för att kunna bli förälder, vill man ha en livmoder?

Hur skiljer sig synen varför man behöver en livmoder åt mellan de som inte har någon livmoder och de som arbetar med detta i vården?

Vad får sådana skillnader för konsekvenser?

 

Troligtvis blir det ännu fler frågor under 2018, men förhoppningsvis också några svar.

GOD JUL!

 

Från ett köksbord i Mellansverige till ett eget forskningsprojekt om livmodertransplantation

På hösten 2009 satt jag i en ung kvinnas kök någonstans i Mellansverige. Vi drack kaffe och jag lyssnade till när hon delade med sig av sina erfarenheter av att i tonåren får reda på att hon inte har någon livmoder och vagina. Nu, sa hon, försökte hon med hjälp av sin mamma och moster blicka framåt, och fortsatte:

Jag har ju alltid sagt att jag vill ha min bebis från början liksom. Så då har vi ju liksom börjat kolla upp så här med surrogatmammor och det är ju inte lagligt i Sverige och så här. Och sen så sist jag var där på sjukhuset så var det just det här med att man kan…att de håller på att forska fram om man kan transplantera en livmoder. Men…när jag var där då hade de ju precis alltså lyckats på musstadiet och ska upp på apstadiet, så att det är ju …. vi får väl se.”

Det var första gången jag hörde talas om livmodertransplantation. Sedan dess har jag lyssnat till flera liknande berättelser och följt rapporterna om den utvecklingen av behandlingen. I våras kunde vi läsa att fem barn fötts som ett resultat av den forskning som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och från bland annat USA, Tjeckien, Belgien Storbritannien och Kina rapporteras om liknande projekt. Parallellt med denna utveckling har man i Sverige under de senaste åren också utrett frågan om möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att använda sig av surrogatarrangemang för att kunna bli genetiska föräldrar. I februari 2016 kom det slutgiltiga betänkande. Utredarna ansåg att inga former av surrogatmödraskap bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård.

Målet med utvecklingen av livmodertransplantation är att kvinnor med diagnostiserade med livmoderinfertilitet, det vill säga kvinnor som inte bli gravida på grund av att de inte har någon livmoder eller på grund av att deras livmoder inte kan bära en graviditet, ska kunna bli gravida om de så önskar. Ungefär 4500 kvinnor uppskattas vara diagnostiserade med livmoderinfertilitet i Norden. Men medan vi i media och genom forskning har fått ta del av hur medicinsk personal ser på denna utveckling så vet vi fortfarande väldigt lite om hur kvinnor, vars infertilitet livmodertransplantation är tänkt att behandla, ser på denna utveckling. Hur tänker man kring livmoderns som organ och om sin infertilitet? Hur tänker man kring att få någon annans organ? Vilka möjligheter och risker ser man? Hur resonerar de som överväger att donera sin livmoder? Och vilka nya utmaningar skapar denna utveckling i relation till normer om kroppar?

Det här är frågor som jag kommer att diskutera och reflektera kring när jag i den här bloggen följer och rapporterar om vad som händer i mitt nystartade forskningsprojekt. I projektet intervjuar jag kvinnor med livmoderinfertilitet, kvinnor som övervägt att ställa upp som donatorer, kvinnor som deltagit i transplantationsförsöken, och den medicinska personal som genomför transplantationerna för att undersöka olika perspektiv på livmodertransplantation. På så sätt hoppas jag kunna bidra till att utvecklandet av vårdinsatser och stöd men också till den teoretiska diskussionen kring reproduktionsteknologi och medicinska innovationer.

Så, har du anknytning till utvecklingen av livmodertransplantation som behandling; kanske har du ingen livmoder, eller har du kanske övervägt att delta i en transplantation – som mottagare eller donator? Vill du bidra till forskningen genom att berätta om dina erfarenheter?

Om du övervägt att delta i en livmodertransplantation som mottagare eller donator, klicka här för mer information.
Om du är en kvinna utan livmoder men inte tänkt så mycket på transplantation, klicka här för mer information.