Om bloggen

Lisa Guntram

I min forskning intresserar jag mig för individers berättelser om sin kropp, sina erfarenheter av vården och sina relationer. Med utgångspunkt i sådana berättelser undersöker jag hur människor försöker förstå sin situation utifrån samhälleliga och kulturella idéer, förväntningar och föreställningar.

I mitt nuvarande projektet intervjuar jag kvinnor med livmoderinfertilitet, kvinnor som övervägt att ställa upp som donatorer, kvinnor som deltagit i transplantationsförsöken, och den medicinska personal som genomför transplantationerna för att undersöka olika perspektiv på livmodertransplantation. På så sätt hoppas jag kunna bidra till att utvecklandet av vårdinsatser och stöd men också till den teoretiska diskussionen kring reproduktionsteknologi och medicinska innovationer.

Vill du vara med och berätta om dina erfarenheter?

Så, har du anknytning till utvecklingen av livmodertransplantation som behandling; kanske har du ingen livmoder, eller har du kanske övervägt att delta i en transplantation – som mottagare eller donator? Vill du bidra till forskningen genom att berätta om dina erfarenheter?

  • Om du övervägt att delta i en livmodertransplantation som mottagare eller donator, klicka här för mer information.
  • Om du är en kvinna utan livmoder men inte tänkt så mycket på transplantation, klicka här för mer information.

Läs mer om mig på LiU:s nya webbplats: 

https://beta.liu.se/medarbetare/lisgu49

Läs mer om mina forskningsprojekt på:

https://beta.liu.se/forskningsverksamheter/en-livsviktig-gava

https://beta.liu.se/forskningsverksamheter/formande-etik