MRKH och ”Mr Wikipedia”

I februari träffade jag Olle Terenius på en workshop. Olle är forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och studerar framförallt malaria och myggor, det vill säga ligger alltså ganska långt ifrån mig vad gäller forskningsintressen. Men Olle är också ”Mr. Wikipedia” i den svenska akademiska världen då han sedan flera år tillbaka också arbetar med att inspirera forskare till att bidra med sina kunskaper på Wikipedia för att förbättra den kunskapskälla som människor över hela världen använder.

Olle berättade exempelvis om hur forskare vid SLU ”adopterat” en Wikipedia artikel inom deras specifika fält och arbetat med att förbättra texten och fylla på med relevanta referenser till vetenskapliga arbeten. Om jag inte minns fel så handlade just den Wikipedia artikeln om en fågel…talltita…knölsvan… (… eller var det kanske en svamp?). Nåväl, inspirerad av hur enkelt det verkade och med vetskapen om att det inte alltid varit lätt att hitta information om MRKH på nätet har jag nu ”adopterat” den svenska Wikipedia artikeln om MRKH. För även om jag inte är expert på det medicinska området, så tänker jag att det finns mycket annan kunskap som också bör vara tillgänglig för den som googlar MRKH och hamnar på Wikipedia.

Kanske har du till och med förslag på vad vilken sorts information som du skulle vilja hitta om du googlade MRKH?

Lämna gärna en kommentar här i så fall så kan jag fylla på min ”adoptivsida” ännu mer och förhoppningsvis bidra till en ökad kunskapsnivå kring MRKH.