LiU coronasäker arbetsgivare och bra på distansarbete

Linköpings universitet finns med i toppskiktet av Randstad Employer Brand Research om Sveriges mest coronasäkra arbetsgivare respektive arbetsgivare som är bäst på att erbjuda distansarbete.
Randstad Employer Brand Research mäter årligen attraktionskraften hos landets 150 största arbetsgivare. En ny del i årets undersökning handlar om coronasäker arbetsmiljö och möjlighet till distansarbete.
På listan över Sveriges mest coronasäkra arbetsgivare hamnar Chalmers och Lunds Universitet på första respektive andra plats. LiU kommer på fjärdeplats tillsammans med Asta Zeneca och IT-företaget Atea.
Och bland arbetsgivare som är bäst på att erbjuda distansarbete, där toppskiktet domineras av universitet och högskolor, ligger Linköpings universitet på tredje plats.
Randstad Employer Brand Research bygger på intervjuer med drygt 4 700 svenskar.

Läs mer om undersökningen på Ranstads webbplats

Guld till LiU-doktorand

Babak Bakhit, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), fick guldpriset för doktorander vid den 47:e internationella konferensen om metallurgiska beläggningar och tunna filmer (ICMCTF) 2021. Han deltog som en av tre forskarstuderande finalister som valts utifrån kvaliteten på deras skriftliga forskningssammanfattningar, CV och utvärderingsbrev.

Läs mer om Babak Bakhit och guldpriset

Vårens andra högskoleprov skrivs på lördag

Lördag den 8 maj anordnas det andra av vårens två högskoleprov, bland annat på Linköpings universitet. Närmare 30 000 personer är anmälda till provet i hela landet
Syftet med de två provtillfällena, mot normalt ett prov per termin, är att öka möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt.
Vanligtvis återbetalas inte anmälningsavgiften till högskoleprovet vid sjukdom eller andra förhinder att skriva, men för att minska risken för smittspridning av coronaviruset gör Universitets- och högskolerådet (UHR) i vår ett undantag. UHR har också informerat provanordnarna och alla som ska skriva provet om vad man om vad de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen.

Mer information och tips om förberedelser finns på UHR:s webbplats

 

Förstärkta forskningsmedel till universitet och högskolor fördelas

Regeringen föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor vilket innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12 000 kronor per helårsstudent till 17 500 kronor per helårsstudent från 2021. Detta ska öka möjligheterna till forskningsanknytning och främja kvalitet i utbildningen. För vissa enskilda utbildningsanordnare ökas basresursen från 8 000 kronor per helårsstudent till 12 000 kronor per helårsstudent.
I regeringens vårändringsbudget fördelas 23,2 miljoner kronor till Linköpings universitet.

Se hela pressmeddelandet och fördelningen av anslaget på regeringens webbplats

 

LiU-forskare på Reuters lista över världens klimatforskare

The Reuters Hot List rankar forskare som anses ha störst inverkan på klimatförändringsdebatten. Tio svenska forskare finns med på listan över världens tusen mest inflytelserika klimatforskare. En av dem är David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring, som intar plats 420 på listan.
David Bastviken har bland annat varit med och tagit fram en enkel mätare för flöden av växthusgaser, och en kamera som kan fotografera och filma metanet i luften omkring oss.
The Reuters Hot List baseras på hur många klimatrelaterade artiklar varje forskare publicerat, hur ofta de citerats av andra forskare inom samma område, samt hur ofta det refereras till artiklarna i tidningar och sociala medier.

Tio svenska forskares placering på The Reuters Hot List
182: Chris K Folland, Göterborgs universitet
282: Joacim Rocklöv, Umeå universitet
365: Stefan Gössling, Linnéuniversitetet
420: David Bastviken, Linköpings universitet
429: Martin T Sykes, Lunds universitet
493: Benjamin Smith, Lunds universitet
496: Deliang Chen, Göteborgs universitet
721: Hjalmar Laudon, Sveriges lantbruksuniversitet
765: Erik Kjellström, SMHI
908: Georgia Destouni, Stockholms universitet