Fler vill in på högskolan i vår

Över 257 300 sökande har anmält sig till vårens högskoleutbildningar, en ökning med tolv procent jämfört med vårterminen 2020. Allt fler vill också bli lärare, antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar med mellan nio och 63 procent beroende på vilken kategori det handlar om. Det här skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.

 

0

LiU-avhandling prisas av arbetarrörelsen

Desirée Enlund, postdoktor på Tema Genus, har fått Rudolf Meidner-priset för sin avhandling “Contentious Countrysides”. I motiveringen till priset nämns bland annat att “En viktig förtjänst är hur avhandlingen lyfter fram platsen och sociala rörelsers betydelse för förändring, och visar på det lokala motståndets omdelbara relevans för dagens politiska debatter”.
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARBARK). Desirée Enlund är det första kulturgeograf som får priset.

Läs mer om priset och avhandlingen

 

0

Möjlighet att avskilja studenter ses över

Flera fall har uppmärksammats där studenter vid bland annat vårdutbildningar dömts för alvarliga brott men inte kunnat avskiljas från högskoleutbildningen. Nu tillsätter regeringen en särskild utredare som ska lämna förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från utbildningen och ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar.
– Det här handlar bland annat om behovet av trygghet, såväl för andra studenter och lärare som för personer som studenterna kan komma att möta i en kommande yrkesroll, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.
Ulrika Söderqvist, som är kanslichef vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, utses som särskild utredare.

0

FoU-utgifterna ökar

Utgifterna för forskning och utveckling (FoU) inom universitets- och högskolesektorn uppgick till 42,2 miljarder kronor 2019. Det är en ökning md 1,4 miljarder kronor i fasta priser jämfört med 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Investeringsutgifterna minskade med 27 miljoner kronor.
De största forskningsämnesområdena sett till totala utgifter och personella resurser är, som tidigare år, medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap. Däremot sker den största ökningen under 2019 för de totala utgifterna inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, medan den största ökningen för de personella resurserna sker inom naturvetenskap.

0

Högskoleprovet genomfört på 97 provorter

Söndag den 25 oktober genomfördes högskoleprovet på 97 provorter. Totalt hade 26 614 personer anmält sig till höstens högskoleprov, som endast de som saknar tidigare giltigt resultat fick skriva. Exakt hur många som verkligen skrev provet står klart när provresultaten publiceras i månadsskiftet november – december. Bortfallet brukar vara omkring tio procent.

Aktuella datum
UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 26 oktober.
Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 28 oktober.
Provdeltagarna kan ta del av provresultaten i månadsskiftet november/december.

0