LiU-forskare undersöker ny smittväg för corona

LiU-professor Lennart Svensson ska undersöka ny smittväg för coronaviruset, rapporterar Sveriges Radio P4 Östergötland. En ganska stor andel av patienterna har diarréer som en följd av coronavirus-infektionen. Men varför man får diarré av luftvägsinfektion är inte klart, det har aldrig undersökts förut. Kanske är det så att viruset förökar sig i tarmen, och det är det här som Lennart Svensson, professor i molekylär virologi, vill undersöka. Resultatet kan få betydelse för hur man ska förebygga smittspridning.
Lennart Svensson arbetar också med att testa en metod att ”gillra en fälla för coronavirus” genom att fånga upp det med hjälp av en joniseringsapparat.

 

 

 

 

0

Karel Duchen prisad av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Docent Karel Duchen vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) har mottagit det nyinstiftade priset Above & Beyond, som instiftats av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Priset ges till läkare som gjort extraordinära insatser i vården av en person med en sällsynt diagnos. Enligt förbundet är Karel Duchen själva inspirationskällan till att priset instiftades.
Det är förbundets medlemmar som kan nominera läkare. I nomineringar beskrivs Karel Duchen som ”en ödmjuk, varm personlighet som visar ett personligt intresse och engagemang för patienten. Det som kännetecknat hans insatser som läkare är också villigheten att sätta sig in ovanliga, komplicerade medicinska problem och med stor tillgänglighet funnits till för patienten i långt större utsträckning än hans roll som läkare kräver.

Karel Duchen mottog sitt pris på Sällsynta Dagen i Stockholm den 29 februari 2020.

5+

Vårens högskoleprov ställs in

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att ställa in högskoleprovet den 4 april. Högskoleprovet kommer inte att genomföras våren 2020.
UHR har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
– Därför har jag i dag som generaldirektör för UHR och ansvarig för högskoleprovet tagit beslutet att ställa in vårens prov. Det har inte varit ett lätt beslut att fatta eftersom det påverkar enskilda individer, säger Karin Röding i ett pressmeddelande. Det har heller aldrig hänt sedan starten 1977 att ett högskoleprov har ställts in men nu har det varit ett nödvändigt beslut.

Pressmeddelande från UHR: UHR ställer in vårens högskoleprov

0

Fler kvinnor än män vill läsa vidare

Hösten 2019 hade cirka 75 procent av eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 som läser på högskoleförberedande program, planer på att läsa vidare. Motsvarande andel bland elever på yrkesprogram är cirka 30 procent. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.
Bland eleverna, oavsett program, är det runt 70 procent av kvinnorna och drygt 50 procent av männen som vill läsa på universitet/högskola. Det är fler kvinnor totalt sett som vill läsa vidare, vilket i stor utsträckning beror på att det är fler kvinnor som läser högskoleförberedande program där det är vanligare att vilja studera vidare.

 

0

Färre brott inom studiemedel utland

Centrala studiestödsnämnden CSN noterar ett trendbrott när det gäller misstänkta bidragsbrott mot studiestödet. Tidigare var bidragsbrott kopplat till utlandsstudiemedel överrepresenterat överrepresenterat, men nu har det ändrats.
2017 var de anmälda bidragsbrotten kopplat till studiemedel utland 70 procent av alla CSN:s polisanmälningar. 2019 var motsvarande siffra 15 procent. CSN upptäcker också betydligt färre organiserade upplägg inom området, alltså när flera personer går samman för att lura CSN.
Förklaringar till nedgången är att regelverket ändrades den 1 juli 2018 så att summorna som betalas ut vid enstaka tillfällen är betydligt lägre, att CSN arbetat med att försvåra vissa brott, bland annat genom utökat samarbete med utländska skolor och att kriminella personer är föremål för pågående brottsutredning eller har lagförts. Det skriver CSN i ett pressmeddelande.

0