NISAL inte längre institut

NISAL – Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande – kommer från årsskiftet inte längre att ha benämningen institut. Istället kommer verksamheten att organisatoriskt finnas på en avdelning vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV.
– Det här förändrar ingenting i verksamheten. All forskning, personal och ekonomi finns kvar. Det är bara en organisatorisk förändring. Från början fanns verksamheten vid Tema Äldre och åldrande, sedan gick den över i institutet NISAL och nu blir det en avdelning, kommenterar avdelningschef Annika Taghizadeh Larsson.

Innovationsstipendium till LiU-doktorand

Prithiviraj Muthumanickam, doktorand vid ITN

Prithiviraj Muthumanickam, doktorand vid ITN

Prithiviraj Muthumanickam, doktorand vid ITN, har fått LFV:s innovationsstipendium 2016. Han har bland annat studerat hur arbetsbelastningen ser ut när flygtrafikledare sköter trafikledning på distans för flera flygplatser.

Skulder krävs via fastigheter

CSN testar en ny metod för att få in pengar från utlandsbosatta låntagare som inte betalar tillbaka studielånen. Via Lantmäteriet har CSN börjat undersöka om låntagarna har tillgångar i form av fastigheter. Och resultatet är hittills gott, 150 personer har redan betalat in totalt 733 000 kronor.

FoU-verksamheten ökar

Vid svenska universitet och högskolor fortsatte både de ekonomiska och personella resurserna till FoU-verksamhet att öka 2015. Bland de personella resurserna ökade antalet årsverken med 931 stycken, vilket motsvarar en ökning med nästan fem procent. En tredjedel av årsverken utförs av doktorander, enligt SCB.

Läs mer hos SCB

Wallanderstipendiet till LiU

Gazi Salah Uddin, forskare i nationalekonomi vid IEI

Gazi Salah Uddin, forskare i nationalekonomi vid IEI

Gazi Salah Uddin, forskare i nationalekonomi vid IEI, har tilldelats Walladerstipendiet av Handelsbankens forskningsstiftelser. Han får därmed full finansiering i tre år för fortsatt forskning med målet att uppnå docentkompetens.