Läraralumns bok examensgåva till 10 000 studenter

Alumnen Katja Hvenmarks bok “Välkommen in i mitt klassrum” är årets examensgåva från Lärarförbundet till 10 000 lärarstudenter. Katja Hvenmark har läst till gymnasielärare vid LiU och skrivit två böcker om hur man som nyutexaminerad lärare kan tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Tidigare artikel: Intervju med Katja när hon skrev boken i New York

0

Andra pris för Queera livslopp

Anna Siverskog, vid Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), vann andra pris i ENAS PhD Award 2017 för sin avhandling ”Queer lines: Living and ageing as an LGBTQ person in a heteronormative world”.
ENAS står för The European Network in Aging Studies och priset delades ut vid en ceremoni i stadshuset i Graz, Österrike.

Tidigare artikel:
Queera livslopp – att leva och åldras som lhbtq-person

 

0

Logistikstudenter gjorde bästa ex-jobbet

För femte året i rad vann LiU-studenter med logistik som specialisering pris för årets bästa examensarbete i landet inom området. Denna gång var det Dennis Lannerström och Anton Schenning som tog hem stipendiet på 10.000 kronor. Deras examensarbete behandlar framtagandet av en logistisk styrmodell för logistikfunktionen på Apoteket AB. Priset delas ut av kompetensnätverket Plan.

0