LiU-studenter vann uppsatspris

Bland drygt 40 nominerade uppsatser har två vinnare utsetts till Handelsrådets studentuppsatspris 2017. Ett av prisen, Hakon Swenson Stiftelsens pris, gick till LiU-studenterna Fabio Arcidiacono och Rico Franssen för uppsatsen ”Balancing enablers and constraints within organizational routines – A case study of in store goods flow at two IKEA stores in Europe”.

Studenterna har läst masterprogrammet Business Administration – Strategy and Management in International Organisations.

Mer om priset på Handelsrådets hemsida

0
Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *