Kungliga medaljer till LiU-professorer

Professorerna Anders Persson och Anders Ynnerman får båda ta emot H.M Konungens Medalj av 8:e storleken i serafimerordens band för sina betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap. Medaljerna delas ut vid en ceremoni på Kungliga slottet den 20 juni. LiU:s hedersdoktor Sara Mohammad får samtidigt H.M Konungens Medalj av 8:e storleken i högblått band för betydande insatser för kvinnors rättigheter

 

LiU-studenter vann uppsatspris

Bland drygt 40 nominerade uppsatser har två vinnare utsetts till Handelsrådets studentuppsatspris 2017. Ett av prisen, Hakon Swenson Stiftelsens pris, gick till LiU-studenterna Fabio Arcidiacono och Rico Franssen för uppsatsen ”Balancing enablers and constraints within organizational routines – A case study of in store goods flow at two IKEA stores in Europe”.

Studenterna har läst masterprogrammet Business Administration – Strategy and Management in International Organisations.

Mer om priset på Handelsrådets hemsida