Studerande med utländsk bakgrund tar mindre lån

Studerande md utländsk bakgrund tar mer sällan studielån än andra studerande med studiemedel. Dessutom lånar högskolestuderande i högre utsträckning än studerande på komvux, visar en ny undersökning från CSN.

Lånebenägenheten hos inrikes födda med föräldrar födda i Sverige är 74,2 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda är 50,3 procent.

Läs rapporten: Lånebenägenhet bland studerande med studiemedel

Peter Aronsson blir rektor för Linnéuniversitetet

Tidigare LiU-professorn Peter Aronsson blir ny rektor vid Linnéuniversitetet. Han tillträder 1 oktober 2017. Peter Aronsson är historiker med inriktning mot kulturarv. 2001-12 var han professor inom Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Därefter har han varit verksam vid Linnéuniversitetet, senast som vikarierande rektor och prorektor.

Undervisa på golfbanan?

Kan golfbanor och deras omgivningar fungera som arena för undervisning och lärande? Det ska nu undersökas i ett projekt som universitetsägda Spetsa AB ingått med Scandinavian Turf Grass Environmental Research Association. Pilotprojektet kommer att utföras vid Karlslunds skola i Motala kommun. I projektet medverkar utomhuspedagogen Anders Szczepanski vid Linköpings universitet.

Tidigare studier har visat att variationsrika utomhusmiljöer minskar stressnivån och ökar koncentrationsförmågan. Det har gett förbättrade resultat i matematik, språk och naturorienterande ämnen.

Färre unga studerar vidare direkt

Andelen unga som börjar studera på universitet eller högskola direkt efter gymnasiet har minskat tre år i rad, visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Under 2016 var andelen 19-åringar som inlett högskolestudier 12,8 procent, en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med 2013. Tittar man däremot på 24-åringar så har andelen legat stabil. Bland dem är det 43 procent som går in i en högre utbildning.

UKÄ:s sammanställning: Färre unga studerar vidare direkt efter gymnasiet

Socialt arbete i en glokaliserad värld: Internationellt boksläpp i socialt arbete

Docent Mona Livholts, avdelning socialt arbete vid Liu, och Docent Lia Bryant, University of South Australia, Adelaide, har lett arbetet med en internationell antologi om socialt arbete och dess glokala utmaningar. Boken som nyligen kommit ut på Routledge har fått uppmärksamhet som den första i socialt arbete med detta nyskapande bidrag till teori-, metod- och professionspraktik. Mona Livholts framhåller hur kollegor och studenter på kursen ”Global and Transnational Social Work” vid Liu som hon under ett flertal år varit kursansvarig för, haft stor betydelse som inspiration för arbetet med boken. Samarbetet med Lia Bryant vid University of South Australia och kollegorna vid Centre for Social Change har också spelat en nyckelroll. Utgivningen av boken firas vid ett boksläpp i seminarieform.
Boksläpp i seminarieform äger rum 7/9 kl. 13.15-15.00 K7A (Kåkenhus)