Socialt arbete i en glokaliserad värld: Internationellt boksläpp i socialt arbete

Docent Mona Livholts, avdelning socialt arbete vid Liu, och Docent Lia Bryant, University of South Australia, Adelaide, har lett arbetet med en internationell antologi om socialt arbete och dess glokala utmaningar. Boken som nyligen kommit ut på Routledge har fått uppmärksamhet som den första i socialt arbete med detta nyskapande bidrag till teori-, metod- och professionspraktik. Mona Livholts framhåller hur kollegor och studenter på kursen ”Global and Transnational Social Work” vid Liu som hon under ett flertal år varit kursansvarig för, haft stor betydelse som inspiration för arbetet med boken. Samarbetet med Lia Bryant vid University of South Australia och kollegorna vid Centre for Social Change har också spelat en nyckelroll. Utgivningen av boken firas vid ett boksläpp i seminarieform.
Boksläpp i seminarieform äger rum 7/9 kl. 13.15-15.00 K7A (Kåkenhus)
Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *