Studerande med utländsk bakgrund tar mindre lån

Studerande md utländsk bakgrund tar mer sällan studielån än andra studerande med studiemedel. Dessutom lånar högskolestuderande i högre utsträckning än studerande på komvux, visar en ny undersökning från CSN.

Lånebenägenheten hos inrikes födda med föräldrar födda i Sverige är 74,2 procent. Motsvarande siffra för utrikes födda är 50,3 procent.

Läs rapporten: Lånebenägenhet bland studerande med studiemedel

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *