LiU bäst på att hålla kvar ekonomstudenter

Linköpings universitet är det lärosäte som är bäst på att hålla kvar sina studenter på civilekonomprogrammet. Termin sex är fortfarande 84 procent kvar. Det kan jämföras med Linnéuniversitetets 59 procent. Det skriver tidningen Civilekonomen och hänvisar till en rapport från UKÄ. Att det är färre kvar på termin fem än termin sex beror på att de som åker som ”freemover” på en utlandstermin måste ta studieuppehåll, men kommer tillbaka till termin sex.
Läs hela artikeln på Civilekonomen

Färre sökande men fler antagna

Universitets- och högskolrådets trendrapport för hösten visar att antalet sökande till universitet och högskolor minskar med drygt två procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökar marginellt jämför med hösten 2016.
Totalt sökte drygt 407 000 till höstens högskoleutbildningar. Nära 238 000 blev antagna i andra urvalet.
Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida

Prisad för bästa presentation

LiU-doktoranden Martin Hultman, Institutionen för medicinsk teknik (IMT), vann i veckan pris för bästa forskningspresentation vid den trettonde upplagan av Medicinteknikdagarna som i år hölls i Västerås. Martins presentation Multi-exposure Laser Speckle Contrast Imaging for microvascular flow assessment fokuserade på hur man kan använda laserljus för att se blodflödet i kroppens minsta blodkärl; kapillärerna. Genom att använda ett fysikaliskt fenomen känt som laser speckel och filma detta med en höghastighetskamera, samt genom att analysera bilderna i programmerbar elektronik (FPGA) kan man få högupplösta blodflödesbilder presenterade i realtid. Tekniken kan användas vid kliniska undersökningar av blodflödet i huden, vilket är av intresse vid till exempel brännskador eller vid kritisk syrebrist i vävnad till följd av en allvarlig förträngning i större blodkärl.

Priset delas ut av International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) och Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF)