Färre sökande men fler antagna

Universitets- och högskolrådets trendrapport för hösten visar att antalet sökande till universitet och högskolor minskar med drygt två procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökar marginellt jämför med hösten 2016.
Totalt sökte drygt 407 000 till höstens högskoleutbildningar. Nära 238 000 blev antagna i andra urvalet.
Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida

0
Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *