Brasiliansk gästdoktorand fick fint pris

Fábio Pértille har fått pris för årets bästa doktorsavhandling av CAPES, som är en stor forskningsfinansiär i Brasilien. En del av avhandlingen kom till när han var gästdoktorand på Linköpings universitet 2015 hos universitetslektor Carlos Guerrero-Bosagna, med vilken han bland annat publicerade en vetenskaplig artikel i Nature. Den prisade avhandlingen heter ”Unraveling important genetic associations and differential methylation profiles using reduced genome sequencing in chickens”.

LiU-alumn blev årets vd

Kognitionsvetaren och LiU-alumnen Katarina Walter har fått pris som Årets vd 2017, i kategorin mindre företag. Katarina Walter är vd för tjänstedesignbyrån Antrop. I motiveringen står bland annat: ”För Årets VD är det inte bara lönsamheten som står i centrum, utan visionen om ett samhälle som vi med stolthet kan överlämna åt kommande generationer”. Utmärkelsen delades ut av ledarskapssajten motivation.se.

Drygt 9 av 10 har arbete efter högskoleexamen

Av de examinerade från universitet eller högskola har drygt nio av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning våren 2017, det vill säga tre år efter examen. Bland examinerade från gymnasieskolan har drygt hälften arbete som huvudsaklig sysselsättning medan fyra av tio huvudsakligen studerar. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.
Mer statistik på SCB:s hemsida

 

Fuktsensor svensk mästare i innovation

Björn Garplind, Anders Friberg och företaget Invisense tog hem årets Skapa pris till Alfred Nobels minne, även kallat SM i innovation. Deras produkt, en fuktsensor för byggnader i tryckt elektronik, med tillhörande handskanner och datalagring i molnet, härstammar från forskning vid Laboratoriet för organisk elektronik LiU. Priset är på 500 000 kronor.
Läs mer på Stiftelsen Skapas hemsida

 

Carl-Henric Svanberg ny preses för IVA

LiU-alumnen och hedersdoktorn Carl-Henric Svanberg har valts till ny preses för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Som preses blir han IVA:s ordförande och främsta företrädare från 1 januari 2018. Carl-Henric Svanberg är styrelseordförande i BP och Volvo och har haft en rad ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Han har läst Teknisk fysik och elektroteknik vid LiU och utsågs till teknologie hedersdoktor 2006.