Satsning på solceller ger energi till väderprognoser

I ett gemensamt hållbarhetsinitiativ mellan Akademiska Hus och Linköpings universitet får nu Campus Valla tre nya solcellsanläggningar. Den största anläggningen finns på taket till Kärnhuset, där den förnybara energin som solen genererar ska försörja universitetets superdatahall och möjliggöra att SMHI och YR kan utföra sina väderberäkningar. Storsatsningen på solceller gör Campus Valla till det campus inom Akademiska Hus bestånd med störst andel solel.
Läs mer på Akademiska Hus sida

Konferens om högre utbildning för nyanlända

Hur öppen och inkluderande är akademin idag för nyanlända med flyktingbakgrund? Det är en av frågorna på SUHF:s nationella konferens ”En högskola för alla” den 27 november.
­­LiU är involverat på olika sätt. Samordnarna för ”LiU:s initiativ i flyktingfrågan” är med i konferensens arrangörsgrupp, ett av rundabordssamtalen ska få sin inspiration av LiU:s snabbspår för lärare och pilotprojektet på LiU om validering tas också upp. Nio masterstudenter från REMESO kommer att dokumentera konferensen, som äger rum i Stockholm.

LiU-alumners databas hjälpte till att kartlägga Paradisläckan

Databasföretaget Neo4j hjälpte journalister att kartlägga miljontals dokument i den så kallade Paradisläckan, som visar hur storföretag och förmögna personer har placerat pengar i skatteparadis för att slippa betala skatt. Företagets grundare är LiU-alumnerna Emil Eifrem och Johan Svensson. Deras tekniska lösning bidrog även till avslöjandena av de så kallade Panamadokumenten.

Läs också artikeln LiU-alumner bidrog till Pulitzerpris

Högre lön för utbytesstudenter

Utbytesstudenter verkar ha lättare att etablera sig på arbetsmarknaden och får även högre inkomster än både andra utlandsstuderande och studerande i Sverige. De är även duktiga på att betala av studielånen. Det visar en rapport från Centrala studiestödsnämnden, CSN, och Statistiska centralbyrån.

Cirka 50 000 studenter ingår i undersökningen som utgår från de som studerat mellan 2007 och 2009, av dem cirka 9 000 utbytesstudenter.
Utbytesstudenterna tjänade i genomsnitt 412 700 kr år 2015, jämfört med 309 400 kronor för studenter som enbart studerat i Sverige. Studenter som läst utomlands utan något utbytesprogram fick också en jämförelsevis högre inkomst, 326 800 kronor.
Utlandsstuderande har betydligt högre studieskulder men de är också bättre på att betala tillbaka skulden som i genomsnitt låg på 300 000 kronor, alltså nästan dubbelt så mycket jämfört med de som studerat i Sverige.

Majoriteten av de som läst utomlands bosätter sig efter det i Sverige, men jämfört med studenter med enbart svenska utbildningar är det en högre andel som väljer att bosätta sig utomlands. Storbritannien, USA och Norge är då de populäraste länderna.

Läs hela undersökningen på CSN:s hemsida