Internationell studentmobilitet

Högskolor och universitet har fortfarande fler inresande än utresande studenter. Läsåret 2016/17 var antalet inresande studenter 35 900, visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Mest ökade antalet freemovers med 6 %. För LiU:s del var antalet nya inresande totalt 1570, av dem var 1020 utbytesstudenter. Antalet utbytesstudenter som reste ut från LiU var 440.

USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2016/17. De inresande studenterna kom främst från Tyskland, Frankrike och Kina.

Länk till rapporten

http://www.uka.se/download/18.25e0981c160509744a21334/1513614099676/SM1703-internationell-studentmobilitet-2016-17.pdf

Uppdrag att motverka sexuella trakasserier i högskolan

Regeringen har beslutat att universitet och högskolor får i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Samtidigt beslutades att Universitets- och högskolerådet får i uppdrag att sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt deras arbete när de fått kännedom om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

Per Frankelius invald i Skogs- och Lantbruksakademien

Per Frankelius, docent i företagsekonomi vid LiU, är en av sju nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning. Han väljs in för sitt goda arbete med projektet Grönovation, men också för att han är en ”inspirerande entreprenöriell forskare med fokus på de areella näringarnas teknikutveckling och skicklig på att åstadkomma samverkan mellan forskning, innovation och samhälle”.

Studenter fick pris för miljöuppsatser

Fyra LiU-studenter har fått pris av Region Östergötland för bästa examensuppsats på miljöområdet. Första pris på 20.000 kronor gick till Madelene Gramfält och Carl Wiksholm för en uppsats om ungdomars känslor inför klimatförändringar och hur man når ut med miljöbudskap. Andra pris på 10.000 kronor gick till Ellen Lindberg och Moa Lindborg för en uppsats om hur kommuner arbetar med klimatanpassning. Studenterna har läst på miljövetarprogrammet och har arbetat med uppsatserna vid Tema miljöförändring. Madelene Gramfält och Moa Lindborg läser nu vidare på masterprogrammet Science for sustainable development.